Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lantbrukets arbetsmaskin eller annan egendom gick sönder

Skador på lantbrukets egendom täcks av lantbruksförsäkringens mest omfattande skydd.

Gör så här

Om lantbruksverksamheten avbröts på grund av en skada, läs här vad du ska göra. I annat fall, följ anvisningarna nedan.

  1. 1. Anmäl en skada

    Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

    Öppna blanketten

    Om möjligt, fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna innan reparationen påbörjas.

  2. 2. Vänta så kontaktar vi dig

    När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig om fortsatta åtgärder. Vid behov beställer och bekostar vi en skadekartläggning.