Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Asiakashyvitys Turvassa-henkivakuutuksessa

Turvassa-henkivakuutus on LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön myöntämä tuote, joka on ostettavissa Turvan kautta verkkokanavasta.

Tietoa vakuutuksesta

Vakuutusmaksu kultakin vakuutusmaksukaudelta määräytyy sen alussa voimassa olevien laskuperusteiden mukaan. Vakuutusmaksu määräytyy vakuutussumman, vakuutetun iän ja mahdollisen asiakashyvityksen perusteella.

Jotta voit hyödyntää ammattiliiton jäsenyyttäsi asiakashyvityksen saamiseksi, tarvitsemme sinulta luvan käyttää jäsentietoasi. Jos jäsenyydessä tapahtuu muutoksia, tulee sinun ilmoittaa niistä viipymättä LähiTapiolalle. LähiTapiolalla on oikeus tarkistaa jäsenyyden voimassaolo järjestöltä vakuutusta myönnettäessä, vakuutuksen voimassa ollessa ja korvauksenmaksun yhteydessä. Järjestöjäsenyyden vaihtumisella tai jäsenyyden päättymisellä voi olla vaikutusta vakuutuksen hintaan.

LähiTapiolalla on oikeus periä takautuvasti vakuutusmaksuja, jos et ole ilmoittanut oikeita ja ajantasaisia järjestöjäsenyystietoja ja tällä on ollut vaikutusta vakuutusmaksujen suuruuteen. Virheelliset järjestöjäsenyystiedot voivat vaikuttaa myös mahdollisen vakuutuskorvauksen suuruuteen vakuutussopimuslain mukaisesti.

LähiTapiola Henkiyhtiön hallitus vahvistaa asiakashyvityksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Sen suuruus voi vaihdella tai sitä voidaan olla antamatta.

Kohtuusperiaate ja asiakashyvitys

Vakuutuksen myöntävä LähiTapiola Henkiyhtiö on keskinäinen vakuutusyhtiö, jossa vakuutuksenottajat omistavat yhtiön. LähiTapiolan vakuutuksenottajat eli omistaja-asiakkaat hyötyvät yhtiön tuloksesta mm. lisäetuina. Lisäedut ovat vakuutusyhtiölain kohtuusperiaatteen mukaista ylijäämän jakoa vakuutuksille.Kuolemanvaravakuutuksissa muodostuu ylijäämää, kun korvausmeno ja liikekulut jäävät pienemmäksi kuin vakuutusmaksut.

Turvassa-henkivakuutuksessa kohtuusperiaatetta noudatetaan siten, että ylijäämää käytetään vakavaraisuuden vahvistamiseen ja palautetaan asiakkaille maksunalennuksina eli asiakashyvityksenä. Maksettavan asiakashyvityksen määrään vaikuttaa mm. LähiTapiolan vakavaraisuus ja jaettavissa oleva ylijäämä. Asiakashyvityksen määrässä pyritään jatkuvuuteen eli asiakashyvitysten pieneen vuosittaiseen vaihteluun. Voit lukea täältä lisää kohtuusperiaatteen soveltamisesta LähiTapiolassa.