Metsävakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Vuosittain riehuvat myrskyt aiheuttavat suurimman osan metsävahingoista. Muita metsätuhojen aiheuttajia ovat lumi, tuli, hyönteiset, tulva, sienitaudit ja eläimet. Metsä on arvokasta omaisuutta, jonka vakuutusturva on hyvä pitää kunnossa.

Miksi metsävakuutus?

  • Palossa nokeentunut puu ei kelpaa metsäteollisuudelle, jolloin puulle jää vain energiapuun arvo. Metsän palovakuutuksella turvaat arvokkaan puustosi todellisen arvon.
  • Metsäpalon jälkivartiointikustannukset jäävät aina metsänomistajan maksettaviksi. Näihin kuluihin on mahdollista varautua metsän palovakuutuksella.
  • Myrskyn tai lumen vahingoittamalta nuorelta puustolta jää paras arvokasvu saamatta. Metsävakuutuksella turvaat mahdollisen odotusarvon menetyksen.
  • Kirjanpainajan tappama puu ei kelpaa metsäteollisuudelle, joten puulle jää vain energiapuun arvo. Laajaan Metsävakuutukseen sisältyy turva hyönteistuhojen varalta.
  • Myyrät tuhoavat taimikoita eri puolilla maata muutamien vuosien välein ja voit varautua siihen laajalla metsävakuutuksella.

Pidä metsästäsi hyvää huolta

Hyvän suhdanteen siivittämänä metsäteollisuus käytti ennakkotietojen mukaan ennätykselliset 68 miljoonaa m3 puuta vuonna 2018. Pellervon taloustutkimus PTT arvioi, että yksityismetsien bruttokantorahatulo nousee jopa 2,2 miljardiin euroon. Vaikka suhdanteen odotetaan tasaantuvan tänä vuonna, metsänomistaja voi edelleen odottaa hyvää puukauppavuotta.

Yksityisillä metsänomistajilla on hallussaan yli 45 miljardin metsäomaisuus, josta kannattaa pitää hyvää huolta. Sää aiheuttaa valtaosan metsien arvoa alentavista tuhoista. Luonnonvarakeskus Luken mukaan tulevaisuudessa myrskyt, metsäpalot ja sienituhot yleistyvät ja voimistuvat. Suurissa tuhoissa vaurioituneiden puiden korjuut kestävät kauemmin, jolloin hyönteistuhojen riski kasvaa. Tulevaisuudessa kohtaamme metsissämme todennäköisesti yhä useammin myös vierasperäisiä tuholaisia. Vaikka luonnonvoimia ei voi hallita, kohdalle osuessaan niiden taloudelliseen riskiin voi vaikuttaa. Huolehtimalla hyvästä metsänhoidosta ja vakuuttamalla metsänsä metsänomistaja voi nukkua yönsä huolettomammin.


Tuuli aiheuttaa valtaosan metsätuhoista

Katso LUKE:n tuulituhoriskiä ennustavasta karttapalvelusta todennäköisyys oman metsäsi tuulituhoriskeille.

Katso myös