Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Metsävakuutus

Metsä on arvokasta omaisuutta, josta kannattaa pitää hyvää huolta. Uudistettu metsävakuutus turvaa omaisuuttasi riskeiltä ja varmistaa, ettei metsäsi menetä arvoaan vahingon takia tai puutavaran arvo ei jää sinulle maksettavaksi.

Miksi LähiTapiolan metsävakuutus?

 • LähiTapiolan uusi metsävakuutus on ainoa, jossa vakuutus räätälöidään metsäsi mukaan. Vakuutat metsäsi aidosti sille tyypillisten riskien varalta.
 • Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat metsävakuutuksestasi alennusta 10 prosenttia. Alennuksesi nousee 15 prosenttiin, jos sinulla on vähintään 10 000 euron sijoitus LähiTapiolan sijoitusvakuutuksessa.
 • Haemme puolestasi metsävakuutuksesi pinta-alatiedot Metsäkeskuksen ylläpitämästä metsävaratiedosta. Tarvitsemme vain omistamiesi metsäkiinteistöjen kiinteistötunnukset.
 • Keskittämällä vakuutuksesi saat alennusta maksuistasi jopa 17%. Lue lisää keskittämiseduista ja Omaedusta.

Oletko metsänomistaja? Lataa metsänhoidon opas

Mitä sinun pitäisi tietää metsänhoidosta ja metsän arvosta? Kuinka metsästä pitäisi pitää huolta? Millainen on metsänomistajan vuosikello? Metsänhoidon opas auttaa.

Lue lisää metsänhoidosta ja lataa opas

Mitä ja milloin metsävakuutus korvaa

Voit valita metsävakuutukseen metsällesi sopivan vakuutusturvan. Palon varalle otettava vakuutus kuuluu aina metsävakuutukseen. Lisäksi on valittava myrskyvakuutus, jonka jälkeen muut turvat ovat vapaasti valittavissa.

Metsävakuutuksella voit vakuuttaa metsäkiinteistön

 • puuston ja taimikon. Lisäksi voit vakuuttaa hakatun puutavaran niin kauan, kun se on metsänomistajan tai hallintaoikeuden haltijan omistuksessa
 • energiakäyttöön kerätyn tai kerättäväksi tarkoitettu hakkuutähteen niin kauan, kun se on vakuutuksenottajan tai hallintaoikeuden haltijan omistuksessa
 • uudistamiseen tarkoitetut istutettavat taimet
 • lannoittamiseen tarkoitetun lannoitteen 10 000 euroon saakka

Mitä metsävakuutus korvaa?

 • Metsäpalosta aiheutuneet vahingot sekä metsäpalon torjumisesta ja rajoittamisesta aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi palon jälkivartiointikustannukset ja sammutustoiminnasta aiheutuneet vahingot.
 • Myrskyn aiheuttamia vahinkoja valitsemasi enimmäiskorvausmäärän mukaan. Myös nuoren puuston odotusarvo voidaan korvata.
 • Lumen aiheuttamia vaurioita, esimerkiksi kun tykky- tai märkä ja painava lumi murtaa puita.
 • Kun hyönteiset aiheuttavat vahinkoja metsällesi.
 • Kun sienitaudit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Metsävakuutus ei kuitenkaan korvaa puuainesta lahottavien tautien kuten juurikäävän aiheuttamia vahinkoja.
 • Kun eläimet, esimerkiksi myyrät, jänikset, majavat, metsäkanalinnut ja metsäkauriit aiheuttavat vahinkoja. Valtio korvaa hirvien aiheuttamat vahingot.
 • Kun poikkeuksellinen tai majavan rakentavan padon aiheuttama tulva ja seisova vesi aiheuttavat vaurioita metsällesi.
 • Kun joku tekee metsällesi vahinkoa tai varastaa omaisuuttasi
 • Vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita vahinkoja, kun ne johtuvat metsässäsi tehtävistä metsänhoito- ja korjuutöistä ja olet metsänomistajana vastuussa vahingoista
 • Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiesavun käyttämisen rikos-, hakemus- ja riita-asioissa, esimerkiksi hakkuuriitojen oikeudenkäynneissä.
 • Kun irtaimistolle ja rakennuksille aiheutuu vahinkoa palon, myrskyn, vahingonteon, varkauden tai rikkoutumisen takia.

Metsävakuutuksen hinta

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttaa esimerkiksi vakuutettavien metsätilojen taimikoiden ja kasvatusmetsien pinta-ala, metsätilojen sijaintikunta, myrskyvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän suuruus sekä omavastuun suuruus.

Pyydä tarjous

Metsäomaisuus

Yksityisillä metsänomistajilla on hallussaan yli 45 miljardin metsäomaisuus, josta kannattaa pitää hyvää huolta. Sää aiheuttaa valtaosan metsien arvoa alentavista tuhoista. Luonnonvarakeskus Luken mukaan tulevaisuudessa myrskyt, metsäpalot ja sienituhot yleistyvät ja voimistuvat. Suurissa tuhoissa vaurioituneiden puiden korjuut kestävät kauemmin, jolloin hyönteistuhojen riski kasvaa.

Tulevaisuudessa kohtaamme metsissämme todennäköisesti yhä useammin myös vierasperäisiä tuholaisia. Vaikka luonnonvoimia ei voi hallita, kohdalle osuessaan niiden taloudelliseen riskiin voi vaikuttaa. Huolehtimalla hyvästä metsänhoidosta ja vakuuttamalla metsänsä metsänomistaja voi nukkua yönsä huolettomammin.

LähiTapiola tuo markkinoille uudenlaisen metsävakuutuksen, joka lisää vakuutettavien riskien valinnanvapautta ja huomioi sinun metsäsi rakenteen entistä paremmin. Nyt myös metsätalouteen kuuluva rakennus, esimerkiksi taukotupa, voidaan vakuuttaa omana kohteenaan metsävakuutuksella.

Näin ilmoitat vahingosta

Voi tehdä ilmoituksen verkkopalvelussa, puhelimessa tai paikan päällä toimistossamme.

Ilmoita vahingosta


Usein kysyttyä metsävakuutuksesta

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat metsävakuutuksestasi alennusta 10 prosenttia. Alennuksesi nousee 15 prosenttiin, jos sinulla on vähintään 10 000 euron sijoitus LähiTapiolan sijoitusvakuutuksessa. Lisäksi keskittämällä kaikki vakuutuksesi LähiTapiolaan voit saada omaetualennusta jopa 17%.

Metsävakuutus korvaa valitsemistasi turvista riippuen mm. metsäpalon, myrskyn, lumen, hyönteisten, sienitautien ja eläinten aiheuttamia vahinkoja.

Metsävakuutuksen hintaan vaikuttaa esimerkiksi vakuutettavien metsätilojen taimikoiden ja kasvatusmetsien pinta-ala, metsätilojen sijaintikunta, myrskyvakuutuksen enimmäiskorvausmäärän suuruus sekä omavastuun suuruus.

Katso myös