Sairauskuluvakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Sairastuminen tai tapaturma tulee omalle kohdalle aina yllätyksenä ja vakava sairastuminen on järkytys meistä jokaiselle. Sairauskuluvakuutus mahdollistaa nopean ja parhaan mahdollisen hoidon, ilman rahahuolia.

Voit ottaa vakuutuksen itsellesi tai lapsellesi - jopa ennen lapsen syntymää. Vakuutuksen voi ottaa aikuiselle, lapselle ja jopa syntymättömälle lapselle. Sairauskuluvakuutus tuo turvaa pitkälle tulevaisuuteen, aina 80-vuotiaaksi asti.

Mitä sairauskuluvakuutus korvaa?

Sairauskuluvakuutuksen perustan muodostaa sairauden ja tapaturman hoitokuluturvat. Vakuutuksen voi ottaa myös syntymättömälle lapselle.

Sairauden hoitokulut

Sairauden hoitokuluina korvataan turvan voimassa  ollessa syntyneitä Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen kuluja. Esimerkiksi lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä sekä sairaalan hoitopäivämaksuja.

Tapaturman hoitokulut

Turvasta korvataan tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokuluja ilman omavastuuta. Turva on voimassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet tai sairaalan hoitopäivämaksut.

Varausvakuutus syntyvälle lapselle

Ottamalla vakuutuksen lapsellesi jo ennen syntymää varmistat, että vakuutuksen saa ilman sairauskohtaisia rajoitusehtoja. Varausvakuutus sisältää aina vähintään sairauden ja tapaturman hoitokulut.

Täydennä sairauskuluvakuutusta tarpeitasi vastaavaksi lisäturvilla

Urheilutapaturman hoitokulut

Tämä erillinen lisäturva korvaa urheilutapaturmien hoitokuluja, jos olet täyttänyt 17 vuotta ja osallistut urheilijana urheiluliiton tai ‑seuran järjestämään kilpailuun, otteluun tai valmennusohjelman mukaiseen harjoitteluun tai harrastat erikseen ehdoissa mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.

Tapaturmaisen haitan turva

Turvasta maksetaan korvaus tapaturman vakuutetulle aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Tapaturmaisen kuoleman turva

Turvasta maksetaan korvaus, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Tapaturman päivärahakorvaus

Päivärahaa maksetaan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta. Päivärahaa voi saada vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.