Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Sähköpyörä ja muut kevyet sähköiset liikkumisvälineet

Sähköisiä liikkumisvälineitä ovat esimerkiksi sähköavusteiset polkupyörät, sähköpotkulaudat ja sähköiset tasapainolaudat.

Milloin sähköiselle liikkumisvälineelle on otettava liikennevakuutus?

Jalankulkua avustavat/korvaavat liikkumisvälineet

Jalankulkua avustavilla laitteilla tarkoitetaan esimerkiksi sähköpotkulautoja, tasapainoitettuja henkilökuljettimia ja muita vastaavia sähkömoottorisia kulkuvälineitä.

Laitteissa saa olla tehoa maksimissaan 1 kW, maksiminopeus enintään 15 km/h, eikä niissä saa olla istuinta. Näille liikkumisvälineille ei tarvitse eikä voi ottaa liikennevakuutusta.

Sähköavusteinen ja moottorikäyttöinen polkupyörä

Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W, avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25km/h, ja avustus saa toimia vain poljettaessa. Tällaiselle sähköavusteiselle polkupyörälle ei tarvitse eikä voi ottaa liikennevakuutusta. Liikennevakuutus on kuitenkin otettava moottorilla varustetulle polkupyörälle, joka ei täytä sähköavusteisen polkupyörän ehtoja. Esimerkiksi käsikaasulla varustettuun sähköavusteiseen polkupyörään liikennevakuutus on otettava.

Moottorilla varustetun polkupyörän teho saa olla enintään 1 kW ja sen moottori voi toimia ilman polkemista, mutta sen on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25km/h. Moottorilla varustetulle polkupyörälle on siis otettava liikennevakuutus.

Yli 1 kW tehoinen tai yli 25 km/h moottorin avustuksella kulkevat sähköavusteiset tai moottorilla varustetun polkupyörät eivät ole tieliikennekelpoisia polkupyöriä. Ne on rekisteröitävä mopoiksi, joka edellyttää, että laite on tyyppihyväksytty mopoksi. Suosittelemme selvittämään Traficomilta, saako ajoneuvoa käyttää Suomen tieliikenteessä.

Muut kevyet sähköajoneuvot

Muita kevyitä sähköajoneuvoja ovat esimerkiksi segway-tyyppiset henkilökuljettimet, sähkömopo tai -skootteri, liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitetut kolmi- tai nelipyöräiset skootterit ja muut vastaavat ajoneuvot.

Muulle sähköajoneuvolle on otettava liikennevakuutus, jos joku tai useampi seuraavista ylittyy

  • teho 1 kW
  • nopeus 25 km/h
  • leveys 80 cm
  • 44 cm istuinkorkeus 2-pyöräisillä

Esimerkiksi sähkömopolle tai -skootterille, jossa istuimen korkeus maasta on yli 44cm, liikennevakuutus on otettava laitteen tehosta ja nopeudesta riippumatta.

Mitä liikennevakuutus korvaa ja mitä seuraa, jos vakuutusta ei ole otettu?

Liikennevakuutus korvaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilövahinkoja ja ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja.

Mikäli liikennevakuutusta ei ole otettu sellaiselle sähkökäyttöiselle liikkumisvälineelle, jolle se olisi pitänyt ottaa, Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomalta ajalta vakuuttamattomuusmaksun.

Liikennevakuutuskeskus käsittelee myös vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot. Korvauspiirin ulkopuolelle jää kuitenkin omistajalle tai haltijalle aiheutunut vahinko. Myöskään kuljettajalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, mikäli hän tiesi, ettei ajoneuvolla ollut liikennevakuutusta.

Sähköiset liikkumisvälineet kotivakuutuksessa

Sähköiset liikkumisvälineet, kuten sähköavusteiset polkupyörät, sähköpotkulaudat ja sähköiset tasapainolaudat, jotka eivät vaadi liikennevakuutusta, kuuluvat kotivakuutuksen irtaimistovakuutukseen. Vakuutuksesta korvataan esim. palo-, varkaus- ja ilkivaltavahinkoja. Huomioitavaa on, että vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos laite rikkoutuu käytössä. Ei liikennevakuutettavalla sähköisellä liikkumisvälineellä ulkopuoliselle henkilölle tai omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja korvataan kuljettajan kotivakuutuksen vastuuvakuutuksesta. Kuljettajalle itselle sattuneita vahinkoja korvataan puolestaan kuljettajan omasta tapaturmavakuutuksesta.

Sähköiset liikkumisvälineet tapaturmavakuutuksessa

Vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta ei korvata tapaturman hoitokuluja, joista on oikeus korvaukseen jonkin lain perusteella, kuten esim. liikennevakuutus- tai lakisääteisen tapaturmavakuutuslain perusteella. Edellä on lueteltu ajoneuvot, jotka vaativat liikennevakuutuksen. Kun liikennevakuutus on pakollinen, se korvaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilövahinkoja.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus korvaa tapaturmasta johtuvan vamman tutkimuksen ja hoidon, kuten lääkärinpalkkioita, reseptilääkkeitä, fysioterapiaa, röntgen- tai magneettitutkimuksia ja sairaalan hoitopäivämaksuja enintään vakuutukselle sovittuun enimmäiskorvausmäärään asti tapaturmaa kohden.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan myös tapaturmasta johtunut pysyvä vammautuminen, ansionmenetys ja tapaturman aiheuttaman kuolema, mikäli turvat on valittu vakuutukseen.

Lue lisää

Lue lisää sähköisistä liikkumisvälineistä Traficomin sivulla.