Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Säästämistä koskevat verotuksen muutokset 1.1.2020 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, joiden seurauksena säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotus muuttuu 1.1.2020 alkaen.

Osittaiset säästön nostot

Lakimuutoksella on vaikutusta osittaisiin säästön nostoihin. Nostettavasta säästöstä katsotaan 1.1.2020 alkaen veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka maksuhetkellä vastaa tuoton osuutta vakuutussäästön määrästä. Säästöhenkivakuutuksen tuotoksi katsotaan edelleen se osa vakuutussäästöstä, joka ylittää vakuutusmaksujen määrän.

Osittainen säästön nosto ennen 1.1.2020

Vakuutuksenottajalla on mahdollisuus nostaa vakuutussäästöä ilman, että verotus realisoituu, mikäli nosto kohdistuu pääomaan. Siltä osin kuin nosto kohdistuu tuottoon, sitä verotetaan pääomatulona.

  • Esimerkki: Vakuutuksessa on säästöjä 5 000 euroa, josta pääomaa on 2 500 euroa ja tuottoa 2 500 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 500 euroa, se on kokonaan pääomaa eikä nostosta peritä veroa.
  • Esimerkki: Vakuutuksessa on säästöjä 5 000 euroa, josta pääomaa on 2 500 euroa ja tuottoa 2 500 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 3 000 euroa, siitä on 2 500 euroa pääomaa ja 500 euroa on tuottoa, joka verotetaan pääomatulona.

Osittainen säästön nosto 1.1.2020 jälkeen

Osittaisessa säästön nostossa nostetaan aina sekä pääomaa että tuottoa. Tuottoa verotetaan pääomatulona.

  • Esimerkki: Vakuutuksessa on säästöjä 5 000 euroa, josta pääomaa on 2 500 euroa ja tuottoa 2 500 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 500 euroa, siitä 250 euroa on pääomaa ja 250 euroa on tuottoa, jota verotetaan pääomatulona.
  • Esimerkki: Vakuutuksessa on säästöjä 5 000 euroa, josta pääomaa on 2 500 euroa ja tuottoa 2 500 euroa. Jos vakuutuksesta nostetaan 3 000 euroa, siitä 1 500 euroa on pääomaa ja 1 500 euroa on tuottoa, joka verotetaan pääomatulona.

Tappiollisena päättyvä vakuutus

Lakimuutoksella on vaikutus 1.1.2020 jälkeen tappiollisena päättyvän vakuutuksen verotukseen. Mikäli vakuutus päättyy tappiollisena, eli vakuutuksesta nostettava säästö koko vakuutusaikana jää alle vakuutukseen sijoitetun pääoman, voi vakuutuksenottaja vähentää tappion vakuutuksen päättymisvuonna muista veronalaisista pääomatuloista.

Tappiollisen vakuutuksen päättäminen ennen 1.1.2020

Jos vakuutus päättyy tappiollisena, eli vakuutuksesta nostettava säästö jää alle vakuutukseen sijoitetun pääoman, tappiota ei voi vähentää muista veronalaisista pääomatuloista.

  • Esimerkki: Vakuutukseen on sijoitettu vuonna 2016 yhteensä 10.000 euroa. Vakuutuksesta ei ole tehty osittaisia säästön nostoja. Vakuutus päätetään vuonna 2019, jolloin vakuutuksen säästön määrä on 7.000 euroa. 3.000 euron tappiota ei saa vähentää verotuksessa.

Tappiollisen vakuutuksen päättäminen 1.1.2020 jälkeen

Jos vakuutus päättyy tappiollisena, voi tappion vähentää vakuutuksen päättymisvuonna muista veronalaisista pääomatuloista.

  • Esimerkki: Vakuutukseen on sijoitettu vuonna 2016 yhteensä 10.000 euroa. Vakuutuksesta ei ole tehty osittaisia säästön nostoja. Vakuutus päätetään vuonna 2020, jolloin vakuutuksen säästön määrä on 7.000 euroa. 3.000 euron tappion saa vähentää vuoden 2020 muista veronalaisista pääomatuloista.

Vastaavasti yrityksen ottaman kapitalisaatiosopimuksen tappio on vähennyskelpoinen sen tulolähteen tulosta, jonka varoihin sopimus kuuluu.