Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Perintöverouudistus ja henkivakuutuskorvaus

Henkivakuutuksen perusteella lähiomaisille maksettavan kuolintapauskorvauksen osittainen verovapaus poistuu 1.1.2018.

31.12.2017 asti lähiomaiselle maksettavasta kuolintapauskorvauksesta 35 000 euroa on perintöverosta vapaata kutakin edunsaajaa kohti. Ylimenevä osa on perintöveron alaista. Aviopuolisolle maksettavasta korvauksesta perintöverosta on ollut vapaata puolet, kuitenkin vähintään 35 000 euroa.

Lähiomaiset verotuksessa

Lähiomaisia ovat puoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat (suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perilliset) ottolapset ja näiden rintaperilliset, kasvattilapset sekä puolison lapset. Avopuoliso on verotuksessa katsottu lähiomaiseksi, kun avopuolisoilla on yhteinen talous ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin avioliitossa keskenään.

Muulle kuin lähiomaiselle maksettava kuolintapauskorvaus on jatkossakin pääomatuloa. Tähän ei tule muutosta.

Puoliso- ja alaikäisyysvähennykset

Veromuutoksen vaikutusten lieventämiseksi perintöverotuksen puoliso- ja alaikäisyysvähennyksien summia korotettiin 1.1.2017 alkaen. Puoliso sai aikaisemmin vähentää perintöverotuksessa 60 000 euroa perintöosuudestaan. 1.1.2017 alkaen summa on ollut 90 000 euroa. Alaikäinen lapsi saa vähentää verotuksessa 60 000 euroa perintöosuudestaan aikaisemman 40 000 euron sijasta.

Pidä edunsaajamääräyksesi ajan tasalla

Edunsaajamääräyksellä määrität sen, kenelle vakuutuskorvaus maksetaan eli ketä haluat turvata vakuutuskorvauksen avulla. Vakuutussopimuksessa antamasi edunsaajamääräykset on hyvä tarkistaa ajoittain ja päivittää tarvittaessa. Tämä kannattaa tehdä erityisesti silloin kun elämäntilanteet muuttuvat. Perintöverolain muutos itsessään ei vaadi sinulta toimenpiteitä mutta edunsaajamääräys on hyvä tarkistaa, jotta se on edelleen tarkoituksenmukainen.

Voit lukea lisää perintöverotuksesta osoitteessa vero.fi