Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yhdistelmärahastot - hajauta osakkeisiin ja korkoihin

Yhdistelmärahastot koostuvat sekä osake- että korkosijoituksista, ja ne tarjoavat sinulle vaivattoman ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Mikä on yhdistelmärahasto?

 • Yhdistelmärahastot sisältävät sekä osake- että korkosijoituksia. Yhdellä rahastosijoituksella saa hajautuksen sekä osake- että korkomarkkinoille.

 • Varat hajautetaan erilaisille toimialoille ja markkinoille, joten sijoittamalla yhdistelmärahastoihin on mahdollista helposti päästä kiinni erilaisiin sijoituskohteisiin.

 • Yhdistelmärahastoistamme löytyy vaihtoehtoja sekä tuottohakuisille että varovaisille sijoittajille. Sijoittajan tarvitsee valita

 • LähiTapiolan yhdistelmärahastoissa hyödynnetään sekä aktiivisesti hoidettuja että indeksirahastoja.

 • Yhdistelmärahastojen riskiin vaikuttavat rahaston korko- ja osakesijoitusten painotukset, korkosijoitusten korko- ja luottoriskit, mistä voit lukea lisää täältä sekä osakemarkkinoihin liittyvät riskit, mistä voit lukea lisää täältä. Yhdistelmärahastojen riski on korkorahastoja suurempi, koska rahasto sisältää myös osakesijoituksia. Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on kuitenkin osakerahastoja pienempi, koska korkosijoitusten riski on osakerahastoja matalampi.

Miksi kannattaa sijoittaa yhdistelmärahastoihin?

 • Yhdistelmärahastot ovat helppoja ja suosittuja vaihtoehtoja sijoittamiselle.

 • Yhdistelmärahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat aloittaa sijoittamisen pienillä summilla helposti. Ne sopivat myös isompien kertasijoitusten kohteeksi.

 • Yhdistelmärahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa samalla sekä osake- että korkomarkkinoille helposti.

 • Yhdistelmärahastot sopivat myös niille, jotka haluavat kasvattaa olemassa olevan sijoitussalkkunsa hajautusta.

 • Kun näköpiirissä oleva sijoitusaika on useamman vuoden pituinen, on yhdistelmärahasto hyvä valinta. Voit myös valita tavoitevuoden, joka sopii esimerkiksi lapselle säästämiseen tai eläkesäästämiseen.

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Ne tarjoavat hyvin hajautetun sijoitusvaihtoehdon pienillekin summille. Kun säästät yhdistelmärahastoihin, saat yhdellä sijoituksella useita sijoituskohteita, jolloin sijoituksiin liittyvät riskit pienenevät hajautuksen ansiosta. Yhdistelmärahastot tarjoavat helpon tavan sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille.

LähiTapiolasta löydät seuraavat yhdistelmärahastot:

 • LähiTapiola 2025 ESG

 • LähiTapiola 2035 ESG

 • LähiTapiola 2045 ESG

 • LähiTapiola Maailma 20

 • LähiTapiola Maailma 50

 • LähiTapiola Maailma 80

 • LähiTapiola Suoja

 • LähiTapiola Tähtivarainhoito 50

 • LähiTapiola Tähtivarainhoito 75

 • Seligson & Co Pharos

Kaikkien LähiTapiolan rahastojen ostaminen ja merkitseminen tapahtuu verkkopalvelussamme.

Aloita sijoittaminen

Palveluntarjoajat

LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoasiakirjoissa ja muissa rahastomateriaaleissa. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön ja sijoittajan suojaan tästä.