Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Osakesijoittaminen ja osakerahastot

Osakerahastot tarjoavat sinulle helpon tavan hajauttaa osakemarkkinoille. Osakerahastot mahdollistavat korkeamman tuoton samalla kuin hajautat riskiä.

Mikä on osakerahasto?

 • Osakerahastot sijoittavat yhtiöiden osakkeisiin. Osakesijoittaminen on vaivatonta osakerahastojen kautta.

 • Osake on osuus eli osa omistus yhtiöstä. Yhtiön osuudet voivat muodostua vähintään yhdestä osuudesta eli osakkeesta tai useammasta, ilman enimmäismäärää. Osakkeiden määrä vaikuttaa sen arvoon ja omistuksen kokoon.

 • Osakerahastoihin liittyvät korkeammat tuotto-odotukset ja suuremmat riskit kuin esimerkiksi korkorahastoihin, sillä osakkeiden kurssit voivat nousta ja laskea voimakkaasti. Riskitaso on kuitenkin yksittäistä osakesijoitusta alempi, sillä riskiä pienentää sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen.

 • Osakerahastojen suurempi arvon vaihtelu verrattuna korkorahastoihin johtuu siitä, että yritysten arvot ovat dynaamisempia kuin yritys- ja valtiolainat eli korkorahastojen sijoituskohteet.

 • Osakerahastojen eduiksi luetaankin korkorahastoja korkeampi tuotto-odotus, helppous ja hajauttaminen luetaankin osakerahastojen eduiksi.

 • Osakerahastojen avulla voi tehdä sijoituksia esimerkiksi eri markkina-alueille tai toimialoille. Valikoimastamme löydät sekä eri maantieteellisille alueille että teeman mukaan sijoittavia osakerahastoja.

 • Osakemarkkinoille sijoittavaan rahastoon liittyy aina riski sijoituksen arvon heilahteluista, jotka voivat olla suuria. Osakemarkkinoiden laskiessa myös rahaston arvo laskee. Negatiiviset arvonvaihtelut korostuvat lyhyillä muutamien vuosien aikaväleillä, mutta ne ovat mahdollisia pitkälläkin aikavälillä.

Miksi kannattaa sijoittaa osakerahastoihin?

 • Osakerahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat aloittaa sijoittamisen itselleen sopivalla summalla helposti.

 • Osakerahasto on sopiva vaihtoehto niille, joilla sijoitusaika on pitkä ja sijoituksille tavoitellaan korkeaa tuottoa. Osakerahastot sopivat mainiosti esimerkiksi lapselle säästämiseen ja eläkesäästämiseen, kun säästöaika on pitkä. Pidempi sijoitusaika pienentää riskiä siitä, että sijoituksen joutuu realisoimaan huonossa markkinatilanteessa.

 • Osakerahastot sopivat myös sijoittajille, jotka sietävät osakemarkkinoihin liittyvää tuotonvaihtelua. Pitkäjänteisellä sijoittamisella on kuitenkin mahdollisuus saavuttaa parempaa tuottoa kuin korkomarkkinoilla.

Osakesijoittaminen tarkoittaa, että omistat osuuden sen kohteena olevasta yrityksestä. Omistamisen myötä olet oikeutettu yrityksen maksamaan osinkoon ja voit osallistua yhtiökokoukseen. Osakerahastoihin sijoittaminen on helppo ratkaisu verrattuna osakkeiden valintaan ja ostamiseen itsenäisesti. Rahasto tekee siis sen tuotto- ja riskitasolla osakkeiden ostamisen ja myymisen rahastosijoittajien puolesta, jolloin rahastosijoittaja voi omistaa osakerahastoa vuosikymmeniä ns. tekemättä mitään.

Osakesijoitusten tuotto muodostuu osingoista sekä yrityksen osakekurssin mahdollisesta arvonnoususta. Osakesijoittamiseen sisältyy riski tulevasta arvonkehityksestä ja arvonvaihtelut voivat olla isoja. Riskejä voi hallita hajauttamalla sijoituksia useisiin eri yrityksiin, eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla.

Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaisesti pääasiassa osakkeisiin. Ne sopivat suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle tuomaan hajautushyötyjä. Rahaston salkunhoitaja huolehtii sijoitusten tekemisestä, joten sinun ei välttämättä tarvitse perehtyä yksittäisiin yrityksiin sijoituskohteena.

Osakerahastoilla on korkeampi tuotto-odotus ja suurempi riski kuin korko- ja yhdistelmärahastoilla, minkä vuoksi ne sopivat parhaiten pitkäaikaiseen säästämiseen. Osakerahastoilla voi olla erilaisia sijoitusstrategioita, ne voivat esimerkiksi sijoittaa tietylle maantieteelliselle alueelle tai toimialoille. Eri osakerahastojen riskit ja tuotto-odotukset voivat tämän vuoksi erota toisistaan suurestikin.

Osakerahastot sopivat sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa osakemarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti.

LähiTapiolasta löydät seuraavat osakerahastot:

 • LähiTapiola Kestävä Ympäristö

 • LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi

 • LähiTapiola USA Ilmastoindeksi

 • LähiTapiola Hyvinvointi ESG

 • LähiTapiola Kasvu ESG

 • LähiTapiola Kuluttaja ESG

 • LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret ESG

 • LähiTapiola Yhteisö Eurooppa ESG

 • LähiTapiola USA Keskisuuret ESG

 • LähiTapiola Yhteisö USA ESG

 • LähiTapiola Pohjoismaat ESG

 • LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG

 • LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG

 • Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto

 • Seligson & Co USA Indeksirahasto

 • Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

 • Seligson & Co Suomi Indeksirahasto

 • Seligson & Co Global Top 25 Brands

 • Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

 • Seligson & Co Phoebus

 • Seligson & Co Perheyhtiöt

 • Seligson & Co Tropico LatAm

Kaikkien LähiTapiolan rahastojen ostaminen ja merkitseminen tapahtuu verkkopalvelussamme.

Aloita sijoittaminen

Palveluntarjoajat

LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoasiakirjoissa ja muissa rahastomateriaaleissa. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön ja sijoittajan suojaan tästä.