Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Korkosijoittaminen ja korkorahastot

Korkorahastot tarjoavat sinulle jo pienellä summalla houkuttelevan mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiasi korkomarkkinoille.

Mikä on korkorahasto?

 • Korkosijoittaminen on vaivatonta korkorahastojen kautta.

 • Korkorahasto sijoittaa varansa yritysten, valtioiden ja julkisyhtiöiden lainoihin. Niiden tuotto perustuu korko- ja luottomarkkinoiden kehitykseen, joka on usein osakemarkkinoita vakaampaa.

 • Korkorahastojen riskit ovat usein osakemarkkinoita vähäisemmät. Korkorahastot eivät kuitenkaan ole riskittömiä, mutta säästäjä voi valita itse, millaisen riskin haluaa ottaa. Korko- ja luottoriskit muodostavat suurimmat riskit korkorahastoissa. Korkoriski tarkoittaa sijoituksen herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi korkoriski, sitä herkempi sijoitus on korkotason muutoksille. Luottoriski taas tarkoittaa riskiä lainan ottajan maksukyvyttömyydelle ja siitä aiheutuvalle tappiolle.

 • Korkorahastot voivat sijoittaa mm: erilaisiin korkosijoituksiin, kuten lyhyisiin ja pitkiin korkoihin; eri markkina-alueille sekä yritys- tai valtiolainoihin.

 • Korkorahastot voidaan jaotella lyhyen, keskipitkän ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastojen arvonkehitys on yleensä tasaista ja ne sopivat myös lyhytaikaiseksi sijoituskohteeksi. Pitkän koron rahastot tavoittelevat korkeampaa tuottoa ja niiden riski on suurempi.

Miksi kannattaa sijoittaa korkorahastoihin?

 • Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat aloittaa säästämisen pienillä summilla helposti.

 • Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka haluavat välttää suuria arvonvaihteluja sijoituksissa, sillä arvonvaihtelu on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla. Korkorahastot sopivat myös sijoittajalle, joilla on jo muita sijoituksia ja haluavat hajauttaa riskiä sijoittamalla osan varallisuudesta korkosijoituksiin.

 • Korkorahastoissa on usein osakerahastoja lyhyempi suositeltu sijoitusaika. Korkorahastot voivat siis sopia sijoittajille, joiden sijoitusaika on lyhyempi.

 • Nollakorkoaikojen loppuminen avasi korkosijoittamisen markkinat uudelleen vuosien jälkeen.

 • Korkotasojen ja korkosijoituksen suhde on käänteinen eli korkotason noustessa nykyisten korkosijoitusten arvo laskee. Korkotason laskiessa taas jo omistettujen korkosijoitusten arvo nousee. Tämä perustuu siihen, että esimerkiksi korkotason noustessa korkosijoituksen arvo laskee, koska uuden sijoituksen voi tehdä korkeammalla korolla eli tuotolla.

Korkorahastot sijoittavat varansa korkosijoituksiin. Tutuin korkosijoittamisen muoto on talletus, mutta korkorahastoissa sijoituksia tehdään myös esimerkiksi sijoitustodistuksiin sekä joukkovelkakirjalainoihin. Näitä lainoja voivat laskea liikkeelle yritykset, valtiot ja julkisyhteisöt. Velkakirjan liikkeelle laskija hankkii lainojen avulla rahoitusta ja sijoittaja puolestaan saa lainaamalleen rahalle tuottoa.

Korkosijoitusten tuotto perustuu velkakirjoille maksettavaan korkoon sekä korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Myös sijoituksen pituus ja liikkeellelaskijan luottoluokitus vaikuttavat sijoituksen tuottoon ja riskiin. Korkorahastoilla on yleensä osakerahastoja maltillisempi tuotto-odotus sekä tasaisempi arvonkehitys ja siksi niitä hyödynnetään usein sijoitussalkun hajautuksessa.

Korkorahastot sopivat hyvin säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa korkomarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti.

LähiTapiolasta löydät seuraavat korkorahastot:

 • LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko

 • LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG

 • LähiTapiola Yhteisö Yrityskorko ESG

 • LähiTapiola Lyhytkorko ESG

 • LähiTapiola Eurooppa High Yield ESG

 • LähiTapiola Pitkäkorko ESG

 • LähiTapiola Yhteisö Pitkäkorko ESG

 • LähiTapiola Reaalikorko ESG

 • LähiTapiola High Yield

 • LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat

 • LähiTapiola Korkomaailma

 • Seligson & Co Euro-obligaatio

 • Seligson & Co Euro Corporate Bond

 • Seligson & Co Rahamarkkinarahasto

Kaikkien LähiTapiolan rahastojen ostaminen ja merkitseminen tapahtuu verkkopalvelussamme.

Palveluntarjoajat

LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoasiakirjoissa ja muissa rahastomateriaaleissa. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön ja sijoittajan suojaan tästä.