Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Indeksisijoittaminen ja indeksirahastot

Indeksirahastot tarjoavat sinulle helpon ja edullisen mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiasi maailmanlaajuisesti.

Mikä on indeksirahasto?

 • Indeksirahasto on rahasto, joka seuraa jotain ennalta määriteltyä vertailuindeksiä. Indeksisijoittaminen on vaivatonta indeksirahastojen kautta.

 • Indeksejä on paljon erilaisia. Esimerkkinä voi mainita suurimpia amerikkalaisia yhtiöitä seuraavat indeksirahastot. Indeksit voivat myös seurata tietyn toimialan tai teeman vertailuindeksiä. Indeksirahastojen nimistä näkee usein vertailuindeksin kontekstin, mutta vertailuindeksi ja sen sijoitukset ovat myös kerrottu tarkasti rahaston tiedoissa.

 • Indeksirahastolla on usein aktiivisesti hoidettuun rahastoon verrattuna matalammat kulut, sillä salkunhoitaja ei pyri aktiivisesti voittamaan markkinaa vaan mukailemaan vertailuindeksiä.

 • Indeksirahaston tuotto pyrkii vastaamaan vertailuindeksin tuottoa ennen kuluja. Indeksejä on hyvin erilaisia ja eri riskitasoilla.

Miksi kannattaa sijoittaa indeksirahastoihin?

 • Indeksirahastot ovat helppoja ja suosittuja vaihtoehtoja sijoittamiselle.

 • Indeksisijoittaminen sopii kenelle tahansa, sillä indeksirahastoja on niin paljon erilaisia. Tärkeintä on, että sijoittaja määrittelee itselleen sopivan tuotto- ja riskitason.

 • Indeksisijoittamiseen pätee samat lainalaisuudet kuin muuhunkin osake- ja korkosijoittamiseen. Esimerkiksi osakeindeksirahastossa on huomioitava osakesijoittamiseen liittyvä sijoittamisen pitkäjänteisyys ja riskitaso.

 • Indeksirahastot sopivat hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen, koska rahasto seuraa aina vertailuindeksin tuottoa.

Indeksirahastot ovat sijoitustuotteita, joiden sijoitukset seuraavat jotakin ennalta määriteltyä vertailuindeksiä. Indeksit seuraavat jonkin tietyn arvopaperijoukon kehitystä. Indeksit voivat perustua esimerkiksi maantieteelliseen alueeseen tai teemaan ja siten seurata tietyn pörssin suurimpia yrityksiä tai vaikka tietyn toimialan vastuullisimpia toimijoita.

Rahaston sijoitukset tehdään vertailuindeksin mukaan eikä sijoituksia valita salkunhoitajan aktiivisen näkemyksen perusteella. Indeksirahastojen yksi tunnetuimmista ominaisuuksista on kustannustehokkuus.

LähiTapiolasta löydät seuraavat indeksirahastot:

 • LähiTapiola Eurooppa Ilmastoindeksi

 • LähiTapiola USA Ilmastoindeksi

 • Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto

 • Seligson & Co USA Indeksirahasto

 • Seligson & Co Aasia Indeksirahasto

 • Seligson & Co Suomi Indeksirahasto

Kaikkien LähiTapiolan rahastojen ostaminen ja merkitseminen tapahtuu verkkopalvelussamme.

Palveluntarjoajat

LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoasiakirjoissa ja muissa rahastomateriaaleissa. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön ja sijoittajan suojaan tästä.