Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Jos sinulle tai läheisellesi on sattunut tapaturma

Tapaturma on äkillisen tapahtuman aiheuttama vamma. Voit hakea korvausta tapaturma- tai sairauskuluvakuutuksen perusteella.

Jos sinulle on aiheutunut kuluja

 1. Ota tositteet esille.
 2. ​Hae korvausta kirjautumalla verkkopalveluun.
 3. Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta.

Kirjaudu

TerveysHelppi apunasi joka päivä

Kun tapaturma tai sairaus yllättää, ota yhteyttä TerveysHelppiin. Sairaanhoitajat ja lääkärit auttavat sinua joka päivä klo 7–23 verkossa ja TerveysHelppi-sovelluksessa, jonka lataat maksutta App Storesta tai Google Play Storesta. Lue lisää TerveysHelpistä. Siirry App Storeen tästä tai Google Play Storeen tästä.

Usein kysyttyä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta.
 • Tapaturmana korvataan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasumyrkytys, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttama myrkytys sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma.
 • Korvattavaksi vahinkotapahtumaksi katsotaan myös äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen venähdysvamma tai kipeytyminen. Lisäedellytyksenä on, että lääkärihoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vahinkotapahtumasta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen ja voimanponnistuksen hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta tai leikkausta.
 • Yksityistapaturmavakuutus ei korvaa hoito- yms. kuluja, jotka aiheutuvat sairausperäisistä syistä.

 • Kelan osuus kuluista
  Jos kelan korvausta ei ole vähennetty maksamistasi hoitokuluista, hae sairausvakuutuslain mukainen korvaus ensin Kelasta. Tämän jälkeen voit hakea korvausta meiltä.
 • lääkärikäynnit
 • lääkärin määräämät lääkkeet
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • terveyskeskusmaksut
 • hoitoihin liittyvät matkakulut
 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet
 • lääkärin määräämä fysikaalinen hoito
 • tapaturman vuoksi määrätty ensimmäinen ortopedinen tuki.
Mikäli vakuutuksesi sisältää jonkin seuraavista alla mainituista turvista, voi niistä hakea myös korvausta
 • pysyvä haitta
 • päiväraha työkyvyttömyyden varalle
 • kuolemantapaus korvaus.

Jos vakuutus sisältää turvan tapaturmaisen työkyvyttömyyden varalta:
Päiväraha maksetaan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta. Päivärahaa ei makseta takautuvasti kirjoitetusta sairauslomasta. Päivärahaa voi saada enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta.
Päivärahakorvaus on veronalaista etuutta.

Päivärahakorvauksen hakeminen

 • Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa
 • Lähetä korvauskäsittelyyn lääkärintodistus ja palkkaverokortti tai muutosverokortti etuutta varten.
  • Korvauksesta pidätetään verottajan ohjeistuksen mukaan 50 % veroa, jos korvaushakemuksen liitteenä ei toimiteta verokorttia.

Jos vakuutukseesi on valittu tapaturmaisen haitan turva:
Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Pysyvää haittaa määrittäessä huomioidaan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen vamman laatu ja siitä aiheutunut toiminnallinen haitta. Haittaa arvioitaessa ei huomioida yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.

Pysyvä haitta voidaan arvioida, kun haitan tila on muodostunut pysyväksi.
Haitta määritellään valtioneuvoston antaman haittaluokitus asetuksen mukaan sekä vamman tilasta saadun lääkärinlausunnon perusteella.

Haittakorvauksen hakeminen
 • tee vahinkoilmoitus sähköisessä korvauspalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta
 • lähetä korvauskäsittelyyn lääkärinlausunto pysyvän haitan nykytilasta

Jos haet korvausta pysyvästä haitasta henkivakuutuksen perusteella lue ohje täältä.


 • Kaikista yksityishenkilön ottamista tapaturmavakuutuksista sekä tietyistä yrityksen ottamista tapaturmavakuutuksissa pääset hakemaan korvauksia kirjautuneena verkkopalveluun. Korvauksia voi myös hakea alaikäisen lapsen osalta vakuutuksenottaja.
 • Valitsemalla verkkopalvelussa oikean vakuutetun sekä vakuutuksen, verkkopalvelu ohjaa sinut täyttämään oikean sähköisen korvauksenhakulomakkeen.

Tapaturmat, joista ei vielä ole hoitokuluja

 • Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, vaikka tapaturma ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä.
 • Kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkkopalvelussa.

Maksusitoumus on ennakkoratkaisu korvattavuudesta yksittäiseen toimenpiteeseen tai tutkimukseen, kuten magneettitutkimus tai leikkaus.
 • Maksusitoumus käsitellään hoitolaitoksen toimittaman lausunnon tai teiltä saamamme lausunnon perusteella.
 • Huomioithan, että tarvitsemme vahinkoilmoituksen ennen maksusitoumuksen käsittelyä.
 • Vakuutusturvastasi riippuen vakuutuksen tulee olla voimassa kulujen syntyhetkellä.
 • Maksusitoumuksen saatuasi hoitolaitos lähettää laskun suoraan LähiTapiolaan.
  • Mahdollisen omavastuun osalta saatte erillisen ohjeistuksen maksusitoumuksen yhteydessä.
 • Käsittelemme maksusitoumusasiat muutamien arkipäivien aikana. Saat apuja meiltä myös hoitolaitoksen valinnassa.

Tapaturmaisissa kuoleman tapauksissa, pyydämme toimittamaan käsittelyymme:
 • korvaushakemuksen, jossa on jokaisen täysi-ikäisen edunsaajan allekirjoitus. Vajaavaltaisen osalta hakemuksen allekirjoittavat huoltajat, edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen.
 • kuolinsyytodistus ja/tai ruumiinavauspöytäkirja
 • poliisitutkintapöytäkirja
 • kaikkien edunsaajien henkilö-, ja osoite- ja tilitiedot

Jos vakuutuksella on edunsaajana omaiset

Pyydämme edellä mainittujen lisäksi toimittamaan seuraavat selvitykset:

 • vakuutetun virkatodistukset jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15-vuotiaasta lähtien, ote maistraatin väestötietorekisteristä tai kopio perunkirjoitusta varten annetuista sukuselvityksestä.

Asiakirjojen toimitusosoite:

LähiTapiola
Yksityistapaturmakorvaus
Tunnus 5017268
00003 VASTAUSLÄHETYS


Valtuuta valtakirjalla
 • Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön hoitamaan vakuutus- ja korvausasioita puolestasi.
 • Valtuutettu pystyy tämän jälkeen tekemään puolestasi mm. vahinkoilmoituksen sattuneesta vahingosta sekä hakemaan korvauksia aiheutuneista kuluista puhelimitse.
 • Alaikäisen lapsen osalta valtuutettu voi hakea korvausta myös verkkopalvelussamme.
 • Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutus- ja korvausasioita, sekä saada niistä tietoja siihen saakka kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen vakuutettu voi antaa valtakirjan vakuutus- ja korvausasioiden hoitoon vakuutuksenottajalle.
 • Valtakirjan voi antaa sähköisesti verkkopalvelussamme tai paikan päällä toimistossa.

  ​Kirjaudu verkkopalveluun

Ilmoita huoltajuudesta Omastarttivakuutuksissa

 • Ilmoitus huoltajuudesta on tehtävä, jotta vanhempi voi katsoa verkkopalvelussa myös tai Omastarttivakuutuksen tietoja, sillä näissä lapsi itse on vakuutuksenottaja.
 • Alaikäisen vakuutuksenottajan huoltaja, kun ilmoitus huoltajuudesta on tehty. Tee ilmoitus huoltajuudesta.
 • Jos lapsella on vain yksi huoltaja, ilmoituksen liitteeksi tarvitaan kopio lapsen virkatodistuksesta tai viranomaisen huoltajuuspäätöksestä.
 • Tee pdf-muotoinen huoltajuusilmoitus täällä.

 • Mikä on TerveysHelppi?

Kun sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, voit ottaa yhteyttä TerveysHelppiin. TerveysHelpissä löydät sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa yhdessä parhaan ratkaisun juuri sinun terveyshuoleesi. Lue lisää TerveysHelpistä.

 • Miten käytän Terveyshelpin chattia?

Käyttääksesi TerveysHelpin chattia tulee sinun ladata aplikaatio AppStore:sta tai Google Playsta ja tunnistautua verkkopankkitunnuksilla palveluun. Siirry App Storeen tästä tai Google Play Storeen tästä.