Matkasairaus, sairauden paheneminen tai matkatapaturma

Matkavakuutus antaa turvaa matkan aikana ilmenneen äkillisen ja odottamattoman sairauden tai tapaturman varalta.

Jos sinulle on aiheutunut kuluja

 1. Ota tositteet esille
 2. ​Hae korvausta kirjautumalla verkkopalveluun
 3. Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta

Ilmoita vahingosta verkossa

Kirjaudu sisään

Olemme apunasi myös matkalla

Ulkomailla

Kun tarvitset apua akuuteissa sairaus- tai tapaturmatilanteissa, LähiTapiolan Hätäpalvelu on apunasi 24/7 numerossa:
+358 800 0 4531

Kotimaassa

Kun tapaturma tai sairaus yllättää, ota yhteyttä TerveysHelppiin. Sairaanhoitajat ja lääkärit auttavat sinua joka päivä klo 7–23 verkossa ja TerveysHelppi-sovelluksessa, jonka lataat maksutta App Storesta tai Google Play Storesta.

Usein kysyttyä

Mikä on matkasairaus ja sairauden paheneminen matkalla?

Matkasairaus

Matkasairaus on sellainen äkillinen ja odottamaton lääkärinhoitoa vaativa sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkanaikana ja jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana.

Edellytyksenä matkasairauden korvattavuudelle on, että hoitoon on hakeuduttava matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä.

Sairauden paheneminen

Sairauden pahenemiseksi katsotaan, jos ennen matkaa ollut sairaus tai vamma äkillisesti ja odottamattomasti pahenee tai tila muuttuu matkan aikana. Odottamattomuutta arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Sairauden tai vamman odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaisen sairauden tai vamman pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

Mikä on matkatapaturma?

 • Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkalla sattunutta äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta.
 • Vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, kaasumyrkytys, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttama myrkytys sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vamma.
 • Korvattavaksi vahinkotapahtumaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta, äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä syntynyt lihaksen tai jänteen venähdysvamma tai kipeytyminen. Lisäedellytyksenä on, että lääkärihoito on aloitettu 14 vuorokauden kuluessa vahinkotapahtumasta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen ja voimanponnistuksen hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta tai leikkausta.

Mitä korvataan matkavakuutuksesta?

 • lääkärikäynnit
 • lääkärin määräämät lääkkeet
 • poliklinikkamaksut
 • sairaalan hoitopäivämaksut
 • terveyskeskusmaksut
 • hoitoihin liittyvät matkakohteessa aiheutuneet matkakulut
 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet
 • äkillisestä hammassäryn tai puremisesta aiheutuneen lohkeamisen aiheuttamia ensiapuluontoinenhoito (enintään 120 euroa)
 • hammastapaturman aiheuttamat hoitokulut
 • matkatapaturmavamman vuoksi määrätty fysikaalinen hoitoa
 • matkan keskeytymisen- peruuntumisen ja myöhästymisen kuluja.

Jos olemassa olevan sairauden tilanne pahenee:

 • näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti ja ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu hoito enintään vakuutuksessa määritellyltä ajalta
  • muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia ei korvata, kuten kotiinkuljetuskustannuksia.
Mikäli vakuutuksesi tapaturman osalta sisältää jonkin seuraavista alla mainituista turvista, voi niistä hakea myös korvausta
 • pysyvä haitta
 • päiväraha työkyvyttömyyden varalle
 • kuolemantapaus korvaus.

Miten haen päivärahakorvausta työkyvyttömyydestä?

Jos vakuutukseesi on valittu päivärahaturva tapaturman varalle:
Päiväraha maksetaan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta. Päivärahaa ei makseta takautuvasti kirjoitetusta sairauslomasta. Päivärahaa voi saada enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Päiväraha on veronalaista etuutta.

Päivärahakorvauksen hakeminen

 • tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta
 • lähetä korvauskäsittelyyn lääkärintodistus ja sivutuloverokortti tai muutosverokortti etuutta varten
  • ​Korvauksesta pidätetään verottajan ohjeen mukaan 50% veroa, jos korvaushakemuksen liitteenä ei toimiteta verokorttia.

Miten haen korvausta pysyvästä haitasta?

Jos vakuutukseesi on valittu tapaturmaisen haitan turva:

Pysyvällä haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Pysyvää haittaa määrittäessä huomioidaan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen vamman laatu ja siitä aiheutunut toiminnallinen haitta. Haittaa arvioitaessa ei huomioida yksilöllisiä olosuhteita, kuten ammattia tai harrastuksia.

Pysyvä haitta voidaan arvioida, kun haitan tila on muodostunut pysyväksi.
Haitta määritellään valtioneuvoston antaman haittaluokitus asetuksen mukaan sekä vamman tilasta saadun lääkärinlausunnon perusteella.

Haittakorvauksen hakeminen
 • tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, jos et ole vielä tehnyt ilmoitusta tai hakenut korvausta tapaturmasta
 • lähetä korvauskäsittelyyn lääkärinlausunto pysyvän haitan nykytilasta

Miten haen korvausta verkkopalvelussa?

 • Kaikista yksityishenkilön ottamista matkustajavakuutuksissa sekä tietyistä yrityksen ottamista matkustajavakuutuksissa pääset hakemaan korvauksia kirjautuneena verkkopalveluun. Korvauksia voi myös hakea alaikäisen lapsen osalta vakuutuksenottaja.
 • Valitsemalla verkkopalvelussa oikean vakuutetun sekä vakuutuksen, verkkopalvelu ohjaa sinut täyttämään oikean sähköisen korvauksenhakulomakkeen.

Matkasairaudet tai -tapaturmat, joista ei vielä ole hoitokuluja

 • tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa, vaikka tapaturma tai sairastuminen ei ole vielä edellyttänyt käyntiä lääkärissä.
 • kun vahinkoilmoitus on tehty, voit hakea myöhemmin aiheutuvista kuluista korvauksen verkkopalvelussa.

Miten vakuutuskortti tai maksusitoumus toimii?

Suosituissa turistikohteissa riittää yleensä, että esität vakuutuskortin tai -todistuksen. Tällöin lasku tulee suoraan meille.
 • Asiointi onnistuu hoitolaitoksessa useimmiten ilman omaa rahaa. Voit hakeutua ulkomailla mihin tahansa hoitolaitokseen, jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma.
 • Kaikissa ulkomaisissa hoitolaitoksissa LähiTapiolaa ei tunneta, eikä vakuutuskortti voi käyttää. Tällöin sujuvinta on maksaa pienet kulut itse ja hakea niistä korvaus matkan jälkeen.
 • Jos kulut ovat suuret, soita LähiTapiolan hätäpalveluun puh. +358 800 04531, jolloin hoidamme tarvittavan maksusitoumuksen. LähiTapiolan yhteistyökumppani ulkomaan henkilövahingoissa toimii Sos International.
Maksusitoumus on ennakkoratkaisu tai ratkaisu korvattavuudesta.
 • Maksusitoumus käsitellään hoitolaitoksen toimittaman lausunnon tai teiltä saamamme lausunnon perusteella.
 • Maksusitoumuksen saatuasi hoitolaitos lähettää laskun suoraan meille.
 • Käsittelemme maksusitoumusasiat välittömästi tai viimeistään muutamien päivien aikana. Saat apuja meiltä myös hoitolaitoksen valinnassa.

Mikä on valtakirja ja miten voin sen antaa?

Valtakirja

 • Valtakirjalla voit valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön hoitamaan vakuutus- ja korvausasioita puolestasi.
 • valtuutettu pystyy tämän jälkeen tekemään puolestasi mm. vahinkoilmoituksen sattuneesta vahingosta sekä hakemaan korvauksia syntyneistä kuluista puhelimitse ja tiettyjen vakuutusten osalta myös verkkopalvelussa.
 • Vanhemmilla tai muilla huoltajilla on oikeus hoitaa lapsen vakuutus- ja korvausasioita, sekä saada niistä tietoja siihen saakka kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Mikä on TerveysHelppi?

Kun sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, voit soittaa maksutta TerveysHelppiin.
 • TerveysHelpissä löydät sairaanhoitajan kanssa yhdessä parhaan ratkaisun juuri sinun huoleesi. Samalla kontaktilla saat myös korvausasiasi vireille.
Miten käytän TerveysHelpin chattia?
 • Käyttääksesi TerveysHelpin chattia tulee sinuun ladata applikaatio Appstore:sta tai Google Play:sta ja tunnistautua verkkopankkitunnuksilla palveluun.