Läheiseni on menehtynyt matkalla, miten toimin?

Jos vakuutettu menehtyy matkan aikana, korvataan vainajan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai kohtuulliset hautauskustannukset ulkomailla.
Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta.

Toimi näin

Soita hätäpalveluun - palvelemme numerossa +358 800 04531.

Mikäli matkavakuutus sisältää tapaturmaisen kuolemanturvan:

Pyydämme toimittamaan käsittelyymme

  • Korvaushakemus, jossa on jokaisen täysi-ikäisen edunsaajan allekirjoitus. Vajaavaltaisen osalta hakemuksen allekirjoittavat huoltajat, edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen.
  • ​kuolinsyytodistus ja/tai ruumiinavauspöytäkirja
  • Poliisitutkintapöytäkirja
  • kaikkien edunsaajien henkilö-, ja osoite- ja tilitiedot

Mikäli vakuutuksella on edunsaajana omaiset:

Pyydämme edellä mainittujen lisäksi toimittamaan seuraavat selvitykset

  • Vakuutetun virkatodistukset jokaisesta seurakunnasta, jossa hän on ollut kirjoilla 15- vuotiaasta lähtien, ote maistraatin väestötietorekisteristä tai kopio perunkirjoitusta varten annetuista sukuselvityksestä.

Asiakirjojen toimitusosoite:
LähiTapiola
Matkustajakorvaus
Tunnus 5017269
00003 Vastauslähetys
(postimaksu on maksettuna)

Ota yhteyttä tai hae korvausta

Soita meille

  • Ulkomailla sattunut kuolemantapaus, soita matkahätäpalveluun +358 800 04531
  • Kotimassa sattunut kuolemantapaus, soita puhelinpalveluumme 09 453 3610.

Hae korvausta