Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Oikeusturvavahinko

Oikeusturvavakuutuksesta voimme korvata sinulle lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia silloin kun kyse on yksityiselämään liittyvästä riita-, rikos- tai hakemusasiasta. Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä jo ennen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä tiedot

  Varmista, että sinulla on riittävät tiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten:

  - Millainen vaatimus asiassa on esitetty?
  - Milloin vaatimus on kiistetty tai asia on riitautunut?
  - Mihin asiassa esitetty vaatimus perustuu?
  - Kuka on asiassa vastapuolena?

  Huomaa, että jos oikeusturvavakuutuksesi on ollut alle kaksi vuotta LähiTapiolassa, tarvitsemme lisäksi tiedon aiemmasta vakuutusyhtiöstäsi.

 2. 2. Ilmoita vahingosta

  Täytä huolellisesti vahinkoilmoitus (pdf).

  Avaa lomake

  Täältä löydät lomakkeen lähetysosoitteet. Huomaa, että oikeusturva-asioissa tulee käyttää oikeusturva-alkuista sähköpostiosoitetta.

  Voit myös lähettää lomakkeen verkkopalvelussa Viestit-osiossa.

  Lähetä viesti


 3. 3. Jos korvausasiaasi hoitaa asiamies, liitä mukaan myös asiamiehen valtakirja

  Asiamiehenä voi toimia asianajaja tai lakimies, jolla on voimassa oleva oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana vakuutuksen voimassaoloalueella.

  Avaa valtakirjalomake (pdf).

 4. 4. Odota yhteydenottoamme

  Kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksen, ilmoitamme sinulle vahinkonumeron. Otamme sinuun tai valtuuttamaasi asiamieheen yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja. Käsiteltyämme vahinkoilmoituksesi saat asiastasi korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä kerromme, myönnetäänkö sinulle oikeusturvaetu vakuutuksesi perusteella.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä tiedot

  Varmista, että sinulla on riittävät tiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten:

  - Milloin rikos on tapahtunut?
  - Milloin asia on tullut vireille käräjäoikeudessa?
  - Haastehakemus vahinkoilmoituksen liitteeksi.
  - Selvitys asianomistajan vaatimuksista.

  Huomaa, että emme korvaa rikosasian esitutkinnan aikaisia kuluja. Jos oikeusturvavakuutuksesi on ollut alle kaksi vuotta LähiTapiolassa, tarvitsemme lisäksi tiedon aiemmasta vakuutusyhtiöstäsi.

 2. 2. Ilmoita vahingosta

  Täytä huolellisesti vahinkoilmoitus (pdf).

  Avaa lomake

  Täältä löydät lomakkeen lähetysosoitteet. Huomaa, että oikeusturva-asioissa tulee käyttää oikeusturva-alkuista sähköpostiosoitetta.

  Voit myös lähettää lomakkeen verkkopalvelussa Viestit-osiossa.

  Lähetä viesti
 3. 3. Jos korvausasiaasi hoitaa asiamies, liitä mukaan myös asiamiehen valtakirja

  Asiamiehenä voi toimia asianajaja tai lakimies, jolla on voimassa oleva oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana vakuutuksen voimassaoloalueella.

  Avaa valtakirjalomake (pdf).

 4. 4. Odota yhteydenottoamme

  Kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksen, ilmoitamme sinulle vahinkonumeron. Otamme sinuun tai valtuuttamaasi asiamieheen yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja. Käsiteltyämme vahinkoilmoituksesi saat asiastasi korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä kerromme, myönnetäänkö sinulle oikeusturvaetu vakuutuksesi perusteella.

Usein kysyttyä

Oikeusturvavakuutuksesta voimme korvata sinulle lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kuluja esim.

 • asunto- tai kiinteistökauppariidoissa

 • oman asunnon tai kesämökin remontoimiseen liittyvissä riidoissa

 • silloin kun esität asianomistajana yksityisoikeudellisia vaatimuksia rikosasiassa

 • perinnönjakoon liittyvissä riita-asioissa, kuten perinnönjaon moite tai testamentin moite.

Oikeusturvavakuutuksesta emme maksa korvausta esim. tilanteissa, joissa

 • asiaa ei voida käsitellä käräjäoikeudessa

 • asia koskee avioeroa tai avioeroon liittyvää varallisuusriitaa

 • asia liittyy työhösi tai muuhun tulon hankintaan

 • syyttäjä vaatii sinulle rangaistusta

 • käytät lakimiesapua perinnönjaossa tai selvittelyssä.

Tarkemmat rajoitukset voit lukea vakuutusehdoistasi.

Vaatimus perustuu aina johonkin tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Esim. asuntokauppariidoissa esitetty vaatimus perustuu asuntokauppaan tai sopimusriidoissa asiassa tehtyyn sopimukseen.

Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä heti sen jälkeen, kun asia on riitautunut. Jos kyseessä on rikosasia, voit tehdä vahinkoilmoituksen saatuasi haastehakemuksen.

Ei ole. On hyvin tavallista, että asia saadaan sovittua jo ennen kuin asia on viety käräjäoikeuteen. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin sitä, että asia voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Ei tule. Jos olet valtuuttanut asiamiehesi vastaanottamaan korvauksen, maksamme suoraan asiamiehellesi tämän laskusta vakuutuksesta korvattavan osuuden omavastuulla vähennettynä.

Maksamme korvaukset oikeusasteittain (eli tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen) tai jutun päätyttyä sovintoon.

Korvauskäsittelijämme selvittävät onko kysymyksessäsi vakuutuksesta korvattava asia, mutta he eivät anna oikeudellista neuvontaa.

Oikeusturvavakuutusehdoissa on vakuutuksen yhtäjaksoista voimassaoloaikaa koskevia säännöksiä, jonka takia joudumme toisinaan tarkistamaan oikeusturvavakuutuksesi voimassaoloaikaedellytysten täyttymisen aiemmasta vakuutusyhtiöstäsi. Voimassaoloaikasäännöksistä voit lukea tarkemmin vakuutusehdoistasi.