Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Oikeusturvavahinko

Oikeusturvavakuutuksesta voimme korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia yrityksesi toimintaan liittyvässä riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä jo ennen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä tiedot

  Selvitä, että sinulla on riittävät tiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten:

  - Millainen vaatimus asiassa on esitetty?
  - Milloin vaatimus on kiistetty tai asia on riitautunut?
  - Mihin asiassa esitetty vaatimus perustuu?
  - Kuka on asiassa vastapuolena?

  Jos yrityksesi vakuutus on ollut alle kaksi vuotta LähiTapiolassa, tarvitsemme lisäksi yrityksesi aiemman vakuutusyhtiön nimen.

 2. 2. Ilmoita vahingosta

  Voit ilmoittaa vahingosta vahinkoilmoituslomakkeella, jonka voit lähettää joko viestin liitteenä verkkopalvelussa tai sähköpostitse. Voit ilmoittaa vahingosta myös soittamalla omaan alueyhtiöösi.

  Avaa lomake



 3. 3. Liitä mukaan asiamiehen valtakirja

  Jos korvausasiaa hoitaa asiamies, liitä mukaan myös asiamiehen valtakirja (pdf).

  Asiamiehenä voi toimia asianajaja tai lakimies, jolla on voimassa oleva oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajan vakuutuksen voimassaoloalueella.



 4. 4. Odota yhteydenottoamme

  Kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksen, ilmoitamme sinulle vahinkonumeron.

  Otamme sinuun tai valtuuttamaasi asiamieheen yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja. Kun olemme käsitelleet vahinkoilmoituksen, saat asiastasi korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä kerromme, myönnetäänkö oikeusturvaetu yrityksesi vakuutuksen perusteella.

Toimi näin

 1. 1. Selvitä tiedot

  Selvitä, että sinulla on riittävät tiedot vahinkoilmoituksen tekemistä varten:

  - Milloin rikos on tapahtunut?
  - Milloin asia on tullut vireille käräjäoikeudessa?
  - Haastehakemus vahinkoilmoituksen liitteeksi
  - Selvitys asianomistajan vaatimuksista

  Huomaa, että emme korvaa vakuutuksesta rikosasian esitutkinnan aikaisia kuluja.

  Jos yrityksesi vakuutus on ollut alle kaksi vuotta LähiTapiolassa, tarvitsemme lisäksi yrityksesi aiemman vakuutusyhtiön nimen.

 2. 2. Ilmoita vahingosta

  Voit ilmoittaa vahingosta vahinkoilmoituslomakkeella, jonka voit lähettää joko viestin liitteenä verkkopalvelussa tai sähköpostitse. Voit ilmoittaa vahingosta myös soittamalla omaan alueyhtiöösi.

  Avaa lomake



 3. 3. Liitä mukaan asiamiehen valtakirja

  Jos korvausasiaa hoitaa asiamies, liitä mukaan myös asiamiehen valtakirja (pdf).

  Asiamiehenä voi toimia asianajaja tai lakimies, jolla on voimassa oleva oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajan vakuutuksen voimassaoloalueella.



 4. 4. Odota yhteydenottoamme

  Kun olemme vastaanottaneet vahinkoilmoituksen, ilmoitamme sinulle vahinkonumeron.

  Otamme sinuun tai valtuuttamaasi asiamieheen yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja. Kun olemme käsitelleet vahinkoilmoituksen, saat asiastasi korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä kerromme, myönnetäänkö oikeusturvaetu yrityksesi vakuutuksen perusteella.

Usein kysyttyä

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kuluja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoimintaan liittyvät sopimus- ja velkomusriidat

 • Työsuhderiidat kuten työsuhteen päättymiseen liittyvät riidat

 • Rikosasiassa yrityksesi esittäessä asianomistajana yksityisoikeudellisia vaatimuksia.

Oikeusturvavakuutuksesta ei makseta korvausta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Asiaa ei voida käsitellä käräjäoikeudessa

 • Yrityksesi käyttää lakimiesapua sopimusneuvotteluissa

 • Asia liittyy konkurssiin tai ulosottoon

 • Syyttäjä vaatii sinulle rangaistusta

Tarkemmat rajoitukset voit lukea yrityksesi vakuutusehdoista.

Vaatimus perustuu aina johonkin tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Esimerkiksi työsuhteen päättymistä koskevissa riidoissa esitetty vaatimus perustuu työsuhteen päättymiseen tai sopimusriidoissa asiassa tehtyyn sopimukseen.

Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä heti sen jälkeen, kun asia on riitautunut. Jos kyseessä on rikosasia, voit tehdä vahinkoilmoituksen saatuasi haastehakemuksen.

Ei ole. On hyvin tavallista, että asia saadaan sovittua jo ennen kuin asia on viety käräjäoikeuteen. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää kuitenkin sitä, että asia voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutuksesta voidaan korvata myös välimiesmenettelyssä yrityksesi asiamiehen käyttämisestä aiheutuvat kulut. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata välimiehen palkkioita tai kuluja.

Ei tule. Jos olet valtuuttanut asiamiehesi vastaanottamaan korvauksen, maksamme suoraan asiamiehellesi tämän laskusta vakuutuksesta korvattavan osuuden omavastuulla vähennettynä.

Korvaukset maksetaan oikeusasteittain (eli tuomioistuimen antaman tuomion jälkeen) tai jutun päätyttyä sovintoon.

Korvauskäsittelijämme selvittävät onko kysymyksessäsi vakuutuksesta korvattava asia, mutta he eivät anna oikeudellista neuvontaa.

Vastuuvakuutus on ensisijainen oikeusturvavakuutukseen nähden. Jos yrityksellesi on esitetty vahingonkorvausvaatimus, teethän ensin vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseen. Voimme käsitellä oikeusturvavahinkoilmoituksesi vasta sen jälkeen, kun tiedämme, onko kyseessä vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluva vahinko.