Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens bolagsstämmor våren 2024

På den här sidan finns uppgifter om bolagsstämmorna för bolagen i LokalTapiola-gruppen våren 2024.

Information om bolagsstämmorna

LokalTapiola-gruppen är en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av kunderna och som betjänar person-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ på vilka bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets ledamöter och revisorer samt beslutar om fastställande av bokslutet och ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsorganen och den verkställande direktören.

Här kan du läsa mer om LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell.