Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tvistemål eller ansökningsärende

Från rättsskyddsförsäkringen kan ersättas kostnader för anlitande av advokat i tvistemål-, brott- och ansökningsärenden. Från försäkringen kan till exempel ersättas advokatkostnader i anslutning till avtalstvister.

Gör så här

  1. Du kan anmäla en rättsskyddsskada genom den elektroniska skadeanmälan eller genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Vi behöver åtminstone följande uppgifter för skadeanmälan:
    • kravet som framställts
    • när kravet har bestridits
    • vad det framställda kravet grundar sig på.
  3. Vid brottsmål behöver vi en kopia av stämningsansökan.
  4. Om skadeärendet sköts av ett ombud, behöver vi en fullmakt.

Ombudet som anlitas måste vara advokat eller jurist som har gällande rätt att verka som rättegångsombud eller -biträde inom försäkringens giltighetsområde.

När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi skadenumret och kontaktar dig om vi behöver tilläggsuppgifter.

Anmäla skadan