Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skada på annans egendom

Ansvarsförsäkringen ersätter i vissa situationer egendomsskador som orsakats annan, för vilka den försäkrade enligt gällande lag är ersättningsskyldig.

Skada som orsakats en själv ersätts inte. I ansvarsförsäkringen ingår även andra begränsande villkor för vilka redogörs noggrannare i försäkringsvillkoren.

Med stöd av ansvarsförsäkringen ersätts i princip reparationskostnaderna för eller gängse värdet på det skadade föremålet.

Gör så här

 1. Anmäl skadan.
 2. Utred dessa uppgifter för skadehandläggningen:
  - skadedatum och klockslag
  - skadeplats
  - exakt beskrivning av skadan och dess uppkomstorsaker
  - kontaktuppgifter till den som lidit skada och den som sköter skadeärendet
  - till vem eventuell ersättning betalas (kontonummer)
  - fordonets registernummer vid fordonsskador.

  Bered LokalTapiola möjlighet att inspektera skadan. Om det är fråga om en vatten- eller brandskada, beställ en kartläggare till skadeobjektet och anmäl skadan till disponenten.
 3. Dessutom ska du till LokalTapiola skicka dokumentmaterialet som ansluter sig till skadan.


Leveransadresser för bilagorna hittar du här.