Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett naturfenomen skadade lantbrukets egendom

Om ett naturfenomen till exempel storm, störtregn eller hagel skadade lantbrukets byggnader eller annan egendom, ska man snarast möjligt börja skydda byggnaden och röja skadeplatsen.

Avlägsna träd som fallit på, lutar mot eller håller på att falla på byggnaden. Sköt om din egen säkerhet - begär vid behov hjälp av professionella trädröjare eller av räddningsverket.

Gör så här

  1. Anmäl skadan. Om möjligt fotografera den skadade egendomen. Ge LokalTapiola möjlighet att granska skadorna före reparationen påbörjas.

    När vi har fått din skadeanmälan, meddelar vi dig om fortsatta åtgärder. LokalTapiola beställer och betalar vid behov en skadekartläggning.

    Stormskadornas ersättningsbarhet kan oftast fastställas redan i början av skadehandläggningen. LokalTapiola tar ställning till ersättningsbeloppet efter att ha fått alla nödvändiga uppgifter om skadan.
  2. Begär anbud på reparation av entreprenörer samt skatteskuldsintyg och ArPL-intyg. Du kan också vid behov låta LokalTapiola sköta begäran om anbud av yrkeskunniga samarbetspartner och då begär LokalTapiola även intygen. Som beställare av arbetet övervakar du reparationsarbetets framskridande och kvalitet

Anmäl skadan på en elektronisk blankett

Öppna blanketten