Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt djur har orsakat annan person eller dennes egendom skada

När ditt djur har orsakat någon utomstående skada, kan du söka ersättning från djurets ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som djuret orsakar utomstående. Med stöd av ansvarsförsäkringen ersätts reparationskostnaderna eller det gängse värdet för ett skadat föremål. För personskador ersätts t.ex. sjukvårds- och andra nödvändiga kostnader. Läkarkostnader ersätts i första hand enligt den offentliga sektorn. Försäkringen täcker dock inte t.ex. egendoms- och personskador som orsakas försäkringstagaren eller den som skött djuret.

GÖR SÅ HÄR

  1. Före du gör skadeanmälan, ta fram alla handlingar i anslutning till skadan, kvitton och ersättningskraven. Anteckna även kontaktuppgifterna till den skadelidande.
  2. Du kan även anmäla skadan genom att ringa till ditt regionbolag. Du kan även göra skadeanmälan med en blankett för skadeanmälan, som du kan skicka per e-post eller post till ditt regionbolag .
  3. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig om vi behöver tilläggsinformation. Vi kontaktar även vid behov den skadelidande parten.

Anmäl en skada eller ta kontakt