Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksverksamheten avbröts på grund av en skada

Från avbrottsförsäkringen kan ersättas ekonomiska förluster till följd av avbrott i lantbrukets verksamhet då avbrottet till exempel beror på olika sakskador eller på att nyckelpersonen insjuknat eller avlidit.

Gör så här

  1. Anmäl skadan.
  2. Skicka dessa uppgifter till LokalTapiola:
  • kontaktuppgifter till bokföraren (telefonnummer och e-postadress)
  • redogörelse för företagets verksamhet (företagets bransch och de funktioner som företagets verksamhet omfattar)
  • uppskattning av avbrottstiden i företagsverksamheten
  • redogörelse för hur skadefallet har påverkat företagets verksamhet
  • vid personavbrottsskador läkarintyg över arbetsoförmågan samt en sjukjournal eller ett läkarutlåtande E eller B
  • vid avbrottsskador som gäller verksamhet en utredning av sakskadan som orsakat avbrottet

Anmäl skadan med pdf-blankett (på Finska):


Leveransadresser för bilagorna hittar du här.