Sijoitusrahastot Placeringsfonder

LokalTapiola

Fonder är ett lätt sätt att börja spara eller diversifiera placeringsportföljen. När du väljer LokalTapiola-fonder förvaltas dina tillgångar av ett bolag med lång erfarenhet och prisbelönt expertis. Placeringar kan du göra smidigt på nätet eller per telefon genom att använda dina egna bankkoder.

Stadgeändringar i LokalTapiola fonder från 2.3.2020 Bekanta dig med kungörelsen (på finska) här och med de nya stadgarna här.

Information till placeraren.

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Veckorapport (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti.

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Halvårsrapport för Investeringsfastigheter fond

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder och allmän information om kostnader och avgifter

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Prislista för ränte-, bland- och aktiefonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter

Information om kostnader och avgifter


Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer

ESG-rapporter

ESG-rapport redogör för hållbarheten av fondens placeringar och innehåller bland annat ESG-fördelningar och fondens kolavtryck. ESG-rapporten utkommer halvårsvis.

Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.

Fondernas stadgar

Stadgar för fonder enligt direktivet om placeringsfonder

ESG Kortränta t.o.m. 1.3.2020

ESG Kortränta fr.o.m. 2.3.2020

Långränta t.o.m. 1.3.2020

Långränta fr.o.m. 2.3.2020

Realränta t.o.m. 1.3.2020

Realränta fr.o.m. 2.3.2020

ESG Företagsränta t.o.m. 1.3.2020

ESG Företagsränta fr.o.m. 2.3.2020

ESG Hållbar Påverkan Ränta t.o.m. 1.3.2020

ESG Hållbar Påverkan Ränta fr.o.m. 2.3.2020

ESG Nordlig Företagsränta t.o.m. 1.3.2020

ESG Nordlig Företagsränta fr.o.m. 2.3.2020

Räntevärld t.o.m. 1.3.2020

Räntevärld fr.o.m. 2.3.2020

Tillväxtmarknader Ränta t.o.m. 1.3.2020

Tillväxtmarknader Ränta fr.o.m. 2.3.2020

Världen 20 t.o.m. 1.3.2020

Världen 20 fr.o.m. 2.3.2020

Världen 50 t.o.m. 1.3.2020

Världen 50 fr.o.m. 2.3.2020

Världen 80 t.o.m. 1.3.2020

Världen 80 fr.o.m. 2.3.2020

2020 t.o.m. 1.3.2020

2020 fr.o.m. 2.3.2020

2025 t.o.m. 1.3.2020

2025 fr.o.m. 2.3.2020

2035 t.o.m. 1.3.2020

2035 fr.o.m. 2.3.2020

2045 t.o.m. 1.3.2020

2045 fr.o.m. 2.3.2020

ESG Dividend t.o.m. 1.3.2020

ESG Dividend fr.o.m. 2.3.2020

ESG Infra t.o.m. 1.3.2020

ESG Miljö fr.o.m. 2.3.2020

ESG Konsument t.o.m. 1.3.2020

ESG Konsument fr.o.m. 2.3.2020

ESG Europa Mid Cap t.o.m. 1.3.2020

ESG Europa Mid Cap fr.o.m. 2.3.2020

Europa Marknad t.o.m. 1.3.2020

Europa Marknad fr.o.m. 2.3.2020

ESG USA Mid Cap t.o.m. 1.3.2020

ESG USA Mid Cap fr.o.m. 2.3.2020

USA Marknad t.o.m. 1.3.2020

USA Marknad fr.o.m. 2.3.2020

ESG Välfärd t.o.m. 1.3.2020

ESG Välfärd fr.o.m. 2.3.2020

ESG Dividend Finland t.o.m. 1.3.2020

ESG Dividend Finland fr.o.m. 2.3.2020

ESG Skandinavien t.o.m. 1.3.2020

ESG Skandinavien fr.o.m. 2.3.2020

ESG Tillväxt t.o.m. 1.3.2020

ESG Tillväxt fr.o.m. 2.3.2020

ESG Utvecklade Asien t.o.m. 1.3.2020

ESG Utvecklade Asien fr.o.m. 2.3.2020

ESG Växande Marknader t.o.m. 1.3.2020

ESG Växande Marknader fr.o.m. 2.3.2020

Stadgar för specialplaceringsfonder

High Yield t.o.m. 1.3.2020

High Yield fr.o.m. 2.3.2020

Skydd t.o.m. 1.3.2020

Skydd fr.o.m. 2.3.2020

Investeringsfastigheter t.o.m. 29.2.2020

Investeringsfastigheter fr.o.m. 1.3.2020


Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.