Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Avkastningar och rapporter

Du kan teckna LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder från 30 euro utan tecknings- eller inlösenavgifter! Fondteckningen kan du göra enkelt med dina nätbankskoder. Se även tips för nya fondsparare.

Du kan placera i placeringsportföljer genom att boka tid på närmaste kontor eller komma överens om ett behändigt webbmöte. Vi betjänar dig i placeringsärenden också per telefon på nummer 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Veckorapport

Veckorapporten, som utkommer på finska, redogör för de viktigaste händelserna på placeringsmarknaden under den föregående veckan. I veckorapporten kan du följa med fondernas och de viktigaste indexens värdeutveckling. Rapporten utkommer på måndagar.

Läs Veckorapport här (på finska)

Halvårs- och årsrapport

Halvårs- och årsrapporterna innehåller uppgifter om alla placeringsobjekt som fonderna placerar i samt de viktigaste nyckeltalen. Årsrapporten utkommer före utgången av mars och halvårsrapporten före utgången av augusti. Du hittar LokalTapiola-fondernas taxonomienlighet här. Du hittar Seligson & Co-fondernas taxonomienlighet här.

Halvårsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Halvårsrapport för Seligson & Co fonderna (på finska)

Halvårsrapport för Investeringsfastigheter fond

Årsrapport för ränte-, bland- och aktiefonder

Årsrapport för Seligson & Co fonderna (på finska)

Årsrapport för Investeringsfastigheter fond

Aktiefondernas koldioxidavtryck

Prislista på LokalTapiola-fonder och allmän information om kostnader och avgifter

Arvoden och avgifter för inlösning och byte finns i prislistan för fonderna.

Bekanta dig med prislistorna från följande länkar:

Prislista för LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefonder och Seligson & Co fonder

Prislista för fonden Investeringsfastigheter

Information om kostnader och avgifter

Objektiva värderingsprinciper för placeringsobjekten i de specialplaceringsfonder som LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab förvaltar


Månadsrapporter

Månadsrapporten redogör för fondens placeringar, deras utveckling och framtidsutsikterna. Rapporten utkommer ungefär en vecka efter månadsskiftet.

Läs mer om blandfonder från följande länkar:

Skydd

Världen 20

Världen 50

Världen 80

2025 ESG

2035 ESG

2045 ESGLäs mer om investeringsfastigheter från följande länk:

Investeringsfastigheter

Fondmodellportföljer

Med hjälp av LokalTapiolas fondmodellportföljer kan du lätt bygga upp en fondportfölj som är diversifierad geografiskt och enligt tillgångsslag. I modellportföljerna finns alternativ för både måttlig, balanserad och modig placerarprofil.

Fondmodellportföljer (pdf)

Hållbarhetsöversikter

Hållbarhetsöversikten ger informatom om egenskaper i anknytning till hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) och hållbarhetsrisker för fondens placeringar. Översikten innehåller bland annat hållbarhetsklassificeringsfördelningar samt fondens kolavtryck. Hållbarhetsöversikterna publiceras halvårsvis.

Läs mer om blandfonder från följande länkar:

2025 ESG

2035 ESG

2045 ESG

Världen 20

Världen 50

Världen 80


Faktablad och fondprospekt

Bekanta dig med faktabladen innan du gör en teckning. För fonderna publiceras också fondprospekt. När du läser fondprospektet ska du beakta att faktabladet och stadgarna utgör en del av prospektet.


Läs mer om blandfonders faktablad från följande länkar:

Skydd

Världen 20

Världen 50

Världen 80

2025 ESG

2035 ESG

2045 ESG

Seligson & Co PharosLäs mer om investeringsfastigheters faktablad från följande länk:

Rapport över ansvarfullt placerande

Ansvarsfullt placerande är en del av vår vardag. I årsrapporten över ansvarsfullt placerande beskriver vi om våra åtgärder.

Som undertecknade av FN:s principer för ansvarsfullt placerande redogör vi årligen för hur vi verkställer dylika principer i vår placeringsverksamhet. Rapporten utkommer på engelska.

GIPS-rapport

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har fått det internationella GIPS-kvalitetscertifikatet (Global Investment Performance Standard) för sin verksamhet. GIPS-rapporten utkommer på engelska och den publiceras en gång om året.