Barnförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Barnsjukdomar hör till uppväxten. Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar och du kan också välja att använda tjänster inom den privata sjukvården.

I ett nötskal

  • Du kan teckna försäkring för ditt barn redan före barnet föds, senast två månader före barnets beräknade födelsetid.
  • Om du vill kan försäkringen gälla fram till ålderdomen utan att nya hälsoutredningar behövs. De flesta skydd som ingår i försäkringen gäller fram till 100 års ålder.
  • Barnförsäkringen uppfyller många behov då den täcker både övergående och allvarliga sjukdomar.
  • Försäkringen omfattar även HälsoHjälpen som gör att barnet får vård snabbt och flexibelt.

Vad används försäkringen till?

Försäkringen täcker av sjukdom eller olycksfall orsakade vårdkostnader, t.ex. läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner. Typiska situationer då barnförsäkring används är:

  • Infektionssjukdomar hos barn, öroninflammationer och inoperation av tub i öronen.
  • Kroniska sjukdomar hos barn, t.ex. allergi och astma eller atopisk hudeksem. Kostnader för kronisk sjukdom som börjat i barndomen ersätts fram till 80 års ålder.
  • Olycksfall som drabbar barn. För personer under 17 år gäller försäkringen i all idrott. Ingen separat licensförsäkring behövs för barnet. Det spelar ingen roll vilken idrottsgren eller hur många idrottsgrenar barnet utövar, en försäkring räcker.

Innehållet i sjukkostnadsförsäkringarna kan variera. Om du redan har sjukkostnadsförsäkring kan du kontrollera försäkringsskyddet i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

Lääkäri ja lapsi

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
HälsoHjälpen hjälper dig varje dag

HälsoHjälpen betjänar på nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

LähiTapiola LokalTapiola
Skydd vid allvarlig sjukdom för barn

Säkerställ dig om, att du kan finnas som stöd för ditt barn om barnet blir sjukt.

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt