Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skördeförsäkring

Vi har förnyat skördeförsäkringen och du kan nu välja en ny OmfattandePlus nivå för skador som orsakats av långvarigt regn.

Bara genom att försäkra får du avkastning på din gröda ifall den förloras för gott. Skördeförsäkringen ansluts till Kantri lantbruksförsäkring. Du kan försäkra valda växter för namngivna väderfenomen. Genom att välja en skördenivå för växten, bestämmer du en fast och på förhand fastställd hektarersättning som betalas om ett väderfenomen som är ersättningsbart orsakar förlust av gröda.

Vi använde skattelättnaderna till förmån för våra kunder!

Presentation

  • Du kan välja bland fyra olika skyddsnivåer. Du kan nu välja en ny OmfattandePlus nivå för skador som orsakats av långvarigt regn.
  • För att trygga sommarens skörd, ska du teckna försäkringen redan före den försäkrade växten sås eller planteras.
  • Växter som försäkras och deras arealer meddelas årligen före 15.6.
  • För växten som försäkras ska hela arealen meddelas.
  • Skördeskador ska utan dröjsmål anmälas till försäkringsbolaget.

Omfattandeplus vid långvarigt regn

Du kan nu utvidga skördeförsäkringen att även omfatta skadorna på växtbeståndet vilka orsakas av långvarigt regn eller förlusterna av täckningsbidraget till följd av att skörden inte har kunnat bärgas. Med långvarigt regn avses en nederbördsmängd under försäkringens ansvarstid under augusti eller september som överstiger den långvariga statistikförda nederbördsmängden med 160 % eller mera.

De långvariga statistikförda nederbördsmängderna är mätningsresultaten för åren 1981-2010 på Meteorologiska institutets observationsstationer, som mäter dagliga regnmängder. De årliga nederbördsmängderna under augusti eller september fås från Meteorologiska institutets observationsstation som finns närmast gården och på verksamhetsområdet för den LokalTapiola regionbolag där gården finns.

Försäkringen ersätter under ansvarstiden enligt den valda skördenivån förlust av växtbestånd eller förlust av täckningsbidrag på den skörd som inte har kunnat bärgas till följd av långvarigt regn. I OmfattandePlus skyddet är den årliga ansvarstiden perioden 1.8-30.9.


Skördeförsäkring och olika skyddsnivåer

 

OmfattandePlus

Omfattande

Bas

Reducerad

Långvarigt regn (ansvarstid 1.8-30.9.)

Förlust av växtbestånd eller förlust av täckningsbidrag på den skörd som inte har kunnat bärgas till följd av långvarigt regn.

Exceptionellt regn eller exceptionell översvämning (ansvarstid 1.4.–31.10.)

Förlust av täckningsbidrag på växtbeståndet till följd av exceptionellt regn eller översvämning.

Kostnader för omsådd (ansvarstid 1.4.-30.6.)

Till följd av torka, syrebrist orsakad av vatten eller erosion, skorpbildning eller frost.

Hagel (ansvarstid 1.4.–31.10.)

Förlust av täckningsbidrag på växtbeståndet till följd av hagelskur eller hagel.


Se också