Maatilavakuutus Kantri lantbrukets försäkringar

LähiTapiola

Med Kantri lantbruksförsäkring försäkrar du byggnader och lösegendom oberoende av om de används av privathushåll, i lantbruksverksamhet eller i binäring. Du försäkrar produktionsdjuren på gården och skogarna med samma avtal och förbereder dig för verksamhetsrisker och produktionsavbrott.

Tre goda skäl att teckna Kantri

 1. Du betjänas av de bästa försäkringsexperterna på lant- och skogsbruk och skyddas av den nya ledande lantbruksförsäkringen, Kantri.
 2. Du har tillgång till de bästa och mest omfattande personförsäkringslösningarna.
 3. Genom säkerhetsåtgärder kan du påverka priset på försäkringen.

Låt oss tillsammans skapa ett lämpligt försäkringsskydd

 • Vår försäkringsexpert kartlägger och utvärderar tillsammans med lantbruksföretagaren lantbrukets risker.
 • Försäkringsskyddet dimensioneras enligt lantbrukets riskförmåga.
 • Du får försäkringarna för både ditt lantbruk och ditt privathushåll på samma avtal.
 • Förutom egendomsförsäkringar kan man koppla ansvars-, rättsskydds- och avbrottsförsäkringar till lantbrukets försäkringar.

Kundens säkerhetsgärningar påverkar premie

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier.

Våra specialisters säkerhetsarbete syns genom gårdens säkerhetskartläggning. En specialist poängsätter riskerna på gården och ger konkreta anvisningar för att minska riskerna.

Säkerhetskartläggningen inklusive poängsättningen påverkar prissättningen av försäkringarna:

 • 10 % Säkert lantbruk –rabatt på lantbruksdelen i lantbruksförsäkringen, om din gård får fulla poäng i säkerhetskartläggningen.
 • När säkerhetskartläggningen är utförd, får du en högre MTK-medlemsförmån på 15 % på din lantbruksförsäkringspremie.
 • Försäkringsobjektet ges rabatt för säkerhetsinvesteringar. Ett brandvarnarsystem för lantbruk sänker till exempel brandförsäkringspremien för byggnad och produktionsdjur med 20 %.
 • Regionbolagen i LokalTapiola-gruppen beaktar poängen i säkerhetskartläggningen i den slutliga prissättningen av försäkringarna.

Se också:

Maatilan vakiintunut tuotanto
Skördeförsäkring

Skydd för växande gröda vid väderfenomen.

Puimurissa
Lantbrukets fordon och arbetsmaskiner

Du får försäkringar som utvecklats specifikt för lantbrukets arbetsmaskiner hos oss. Var beredd och försäkra din maskin.

LähiTapiola LokalTapiola
Försäkring för produktionsdjur

Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion.

Aktuellt