Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kantri lantbrukets försäkringar

Med Kantri lantbruksförsäkring försäkrar du byggnader och lösegendom oberoende av om de används av privathushåll, i lantbruksverksamhet eller i binäring. Med samma avtal försäkrar du gårdens produktionsdjur och skogar och förbereder dig på verksamhetsrisker och avbrott i verksamheten.

3 skäl att teckna Kantri

 1. Du har tillgång till de bästa tjänsterna av försäkringsspecialister inom lant- och skogsbruk samt den ledande lantbruksförsäkringen
 2. Du har tillgång till de bästa och mest omfattande personförsäkringslösningarna
 3. Genom säkerhetsåtgärder kan du påverka priset på försäkringen

Låt oss tillsammans skapa ett lämpligt försäkringsskydd

 • Vår försäkringsexpert kartlägger och utvärderar tillsammans med lantbruksföretagaren lantbrukets risker.
 • Försäkringsskyddet dimensioneras enligt lantbrukets riskförmåga.
 • Du får försäkringarna för både ditt lantbruk och ditt privathushåll på samma avtal.
 • Förutom egendomsförsäkringar kan man koppla ansvars-, rättsskydds- och avbrottsförsäkringar till lantbrukets försäkringar.

Sotning av torken förebygger skador

Torkbränder orsakar årligen skador på upp till hundratusentals euro. Bränderna förstör förutom torkarna även spannmål, traktorer och släpvagnar samt övrig lösegendom – utan att glömma person- och miljöskadorna.

En omsorgsfull granskning av torken är det bästa sättet att förebygga. Till och med 66 % av bränderna orsakas av smuts i varmluftskanalen

Vad annat ska man beakta vid sotningen?

Kundens säkerhetsgärningar påverkar premie

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier.

Våra specialisters säkerhetsarbete syns genom gårdens säkerhetskartläggning. En specialist poängsätter riskerna på gården och ger konkreta anvisningar för att minska riskerna.

Säkerhetskartläggningen inklusive poängsättningen påverkar prissättningen av försäkringarna:

 • 10 % Säkert lantbruk –rabatt på lantbruksdelen i lantbruksförsäkringen, om din gård får fulla poäng i säkerhetskartläggningen.
 • När säkerhetskartläggningen är utförd, får du en högre MTK-medlemsförmån på 15 % på din lantbruksförsäkringspremie.
 • Försäkringsobjektet ges rabatt för säkerhetsinvesteringar. Ett brandvarnarsystem för lantbruk sänker till exempel brandförsäkringspremien för byggnad och produktionsdjur med 20 %.
 • Regionbolagen i LokalTapiola-gruppen beaktar poängen i säkerhetskartläggningen i den slutliga prissättningen av försäkringarna.

Turvallisuusdokumentit tallessa – paremmin turvattu tila

Förebygg skadorna på ditt lantbruk genom att hålla ditt försäkringsskydd aktuellt. Dokument+ tjänsten hjälper dig med detta. I tjänsten kan du spara dina säkerhetsdokument, som automatiskt påminner dig om uppdatering när de föråldras. Därmed kommer du till exempel ihåg att se till att sotningsintygen och andra viktiga dokument är uppdaterade enligt kraven.

När du i tjänsten ger LokalTapiola fullmakt att se grunduppgifterna om din gård, håller våra specialister sig bättre uppdaterade om din situation och kan erbjuda lösningar som passar just för dig. Med hjälp av fullmakten får vi uppgifter om din gårds investeringar samt från följande dokument.

Våra kunder som ger fullmakt får tjänsten i bruk gratis till slutet av år 2020. Ta i bruk Dokumentbanken+.


Se också

Aktuellt