Maatilavakuutus Lantbruk och egendom

Ett lantbruk består i allmänhet av ett normalt privathushåll vid sidan av lantbruksverksamheten. Det är även vanligt med annan företagsverksamhet på lantbruken, dvs. binäringar. Med vår försäkring kan du försäkra alla byggnader och allt lösöre som är relaterat till det.

Maatilavakuutus
Kantri lantbrukets försäkringar

Med en lantbruksförsäkring försäkrar du egendomen och affärsverksamheten på ditt lantbruk och ditt privathushåll.

Maatilan vakiintunut tuotanto
Skördeförsäkring

Skydd för växande gröda vid väderfenomen.

Metsävakuutus
Skogsförsäkring

Låt inte stormen fälla din skogsegendom. Försäkra den.

Venevakuutus
Båtförsäkring

Båtförsäkringen tryggar din båt både till sjöss och när den står på land.