Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Från den betalas också den oskyldiga partens egendomsskador. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.

Trafikförsäkring för alla fordon

 • Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Den ersätter också egendomsskador för den oskyldiga parten.
 • Enligt trafikförsäkringslagen måste alla fordon som används i trafik ha en trafikförsäkring måste alla fordon som används i trafik ha en trafikförsäkring. Läs mer om trafikförsäkringslagen.
 • Registreringen av bilar och andra fordon sköts nu samtidigt som du köper en försäkring.
 • Bonusskyddet säkerställer att bonusen inte sjunker vid en kollision. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra utan skador.
 • Du får nu maximibonus på 80 % och sju andra nya bonusförmåner för bilar i den nya trafikförsäkringen. Du får lättare och snabbare maximibonus.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter per definition personskadorna för all parter om en skada inträffar.
Trafikförsäkringen ersätter bland annat: 

 • sjukvårdskostnader
 • förlust av inkomst och underhåll
 • tillfälligt och bestående men
 • skäliga begravningskostnader.

Personersättning till skadevållaren kan vägras eller minskas om den orsakat skadan uppsåtligen, genom grav oaktsamhet, i berusat tillstånd eller med fordon som tagits i bruk utan tillstånd.


Försäkringen ersätter vanligtvis egendomsskador på motpartens fordon samt kläder och personliga föremål för passagerare i det egna fordonet.


Skadan är inte ersättningsbar om motorfordonet inte har använts i trafiken. Fordonet är inte i trafiken när det fordonet används utanför trafikleder, till arbete på lantbruk eller väsentligen till annat ändamål än transport av personer eller varor.


Skadan ersätts inte heller om motorfordonet förvaras eller repareras i garage eller reparationsverkstad eller på annan motsvarande plats eller om den används på ett område som är isolerat för trafik i tävlings-, övnings- eller testsyfte.Skadan drabbar person som i samband med lastning eller annan arbetsprestation deltar i arbetet, egendom som är föremål för arbetet eller annat fordon som deltagit i arbetet.


Skador på annat djur än ren som varit på trafikled utan övervakning ersätts vanligtvis inte.

Nyttig information om trafikförsäkring

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro. I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.


I trafikförsäkringen:

 • Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:

 • Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.

Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten. Läs mer om avställningen.


Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss. Läs mer.


Handlingar som behövs utomlands:

 • Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan! Läs mer.
 • Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå. Gå till Traficoms webbsidor.
 • Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.
 • Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren (pdf) för att fordonet ska få föras ut ur landet. Öppna fullmakten här.
 • Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

 • Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.
 • Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.
 • I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Aktuellt