Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Musei- och hobbyfordon

En frivillig kasko är en liten satsning jämför med fordonets värde. Med den kan du vara beredd också på överraskande skador, till exempel skadegörelse, stöld eller kollision. Trafikförsäkringen är obligatorisk också för musei- och hobbyfordon.

I ett nötskal

  • Larmtjänsten betjänar dig dygnet runt på numret 0800 0 4531 (utomlands +358 800 0 4531).
  • Smidig betjäning i din egen bekanta nättjänst och fungerande ersättningstjänst.
  • Kontakta oss om du vill försäkra ditt värdefulla musei- eller hobbyfordon. Besök LokalTapiolas kontor eller ring oss så får du ett försäkringsskydd för ditt fordon som motsvarar just dina behov.
  • För att försäkra ditt musei- eller hobbyfordon behöver vi foton på ditt fordon. För ett museifordon behöver vi också en kopia av museifordonsintyget.

Nyttig information

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro

I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen
Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:
Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.


Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten. Läs mer om avställningen.


Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.


Handlingar som behövs utomlands

Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!

Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå. Gå till Traficoms webbsidor.

Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

• Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet. Öppna fullmakten här.

• Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

• Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

• Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

• I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Fotografera ditt fordon

Vi behöver följande bilder på din bil:

  • vänstra sidan framifrån
  • högra sidan bakifrån
  • bilens interiör
  • motorrummet.

Om du vill kan du skicka flera bilder. På åtminstone en av bilderna måste registerskylten synas. Bilderna kan vara digitala (jpg-format). Digitala bilder ska ha en upplösning på 1600 x 1200 pixlar.


Det räcker med två bilder på din motorcykel, en från vardera sidan. Om du vill kan du skicka flera bilder. På åtminstone en av bilderna måste registreringsskylten synas. Bilderna kan vara digitala (jpg-format). Digitala bilder ska ha en upplösning på 1600 x 1200 pixlar.


Se också

Aktuellt