Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Motorcykelförsäkring

Kaskoförsäkringen ersätter skador som orsakats ens egen motorcykel såsom kollisions- eller stöldskador. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på övriga parters egendom, om det är du som orsakar en skada trafiken.

Vilka skador ersätter kaskoförsäkringarna?

  Helkasko Delkasko Brand-stöldförsäkring
Inlösningsförmån Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår ej Inlösningsförmån, ingår ej
Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring ingår alltid i försäkringen för en motorcykel som köpts på avbetalning eller som har leasats.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej Finansieringsförsäkring, ingår ej
Naturskadeförsäkring Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej Naturskadeförsäkring, ingår ej
Kollisionsförsäkring Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej Kollisionsförsäkring, ingår ej
Bilräddningsförsäkring

Bilräddningsförsäkringen för delkasko upphör när det löpt 15 år från ibruktagningen.

Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår ej
Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring, ingår Ansvarsförsäkring, ingår Ansvarsförsäkring, ingår ej
Älgskadeförsäkring Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår ej
Skadegörelseförsäkring Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår ej
Rättsskyddsförsäkring Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår
Stöldförsäkring Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår
Brandförsäkring Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår


Kaskoförsäkringens delskydd

Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Naturskadeförsäkring

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Älgskadeförsäkring

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Ansvarsförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Bilräddningsförsäkring

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Inlösningsförmån

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkringen inkluderas i kasko om fordonets ägare är ett finansbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Med stöd av finansieringsförsäkringen kan fordonets ägare få ersättning vid förlust av eller skada på fordonet om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.