Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbrukets fordon och arbetsmaskiner

I lantbrukets försäkringspaket finns en egen produkt för de arbetsmaskiner som används i lantbruket. Lantbrukstraktorer, skördetröskor och till och med tröskmaskin för bär kan försäkras.

Vilka skador ersätter försäkringarna?

Lantbrukstraktorer

Till lantbruksförsäkringen kan man koppla en lantbrukstraktorförsäkring och skyddsnivån kan väljas enligt behov.

 • För nya traktorer rekommenderas Bas Lantbrukstraktorförsäkring, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att traktorn stjälpt eller åkt av vägen.
 • Reducerad Lantbrukstraktorförsäkring ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador. 
 • Ur lantbrukstraktorförsäkringen ersätts också tilläggskostnader som uppstår när traktorn på grund av skadefallet inte kan användas.
 • Också de av lantbrukets traktorer som används för entreprenader kan försäkras.
 • Du får rabatt på försäkringspremien, om lantbrukstraktorn har en huvudströmbrytare som fungerar med el.

Skördetröskor

Till lantbruksförsäkringen kan man koppla en försäkring för skördetröska och i den kan man välja en skyddsnivå som passar för tröskan. 

 • Försäkringen omfattar också den standardutrustning som ingår i riktpriset för skördetröskan samt breddnings- och parhjulen.
 • Reducerad Skördetröskförsäkring täcker skador som orsakas av brand, stöld, skadegörelse och storm.
 • För moderna skördetröskor rekommenderas Bas Försäkring för skördetröska, som ersätter bräckageskada på tröskverk som orsakats av en sten. Bas skyddsnivån ersätter också skador som orsakas av kollisioner eller av att skördetröskan åkt av vägen.
 • Försäkringen ersätter också tilläggskostnader, som orsakas av att man använder en utomstående tröska då den försäkrade skördetröskan inte kan användas för tröskning av säd på grund av försäkringsfallet.

Lantbruksarbetsmaskiner

Till lantbruksförsäkringen kan man också koppla en försäkring för lantbruksarbetsmaskiner, med vilka man kan försäkra en motoriserad arbetsmaskin som används på lantbruket, till exempel en sockerbetsupptagare eller fullfodermaskin.

 • För nya lantbruksmaskiner rekommenderas Bas Försäkring för lantbruksarbetsmaskin, som bland annat ersätter skador som uppstått på grund av kollisioner, av att maskinen stjälpt eller åkt av vägen.
 • Reducerad Försäkring för lantbruksarbetsmaskin ger skydd för brand-, stöld- och skadegörelseskador. 
 • Ur försäkringen för lantbruksarbetsmaskiner ersätts också tilläggskostnader som uppstår när maskinen på grund av skadefallet inte kan användas.
 • Också de av lantbrukets arbetsmaskiner som används för entreprenader kan försäkras.