Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bilförsäkring

Välj Finlands populäraste försäkring till din bil

  • Den enda bilförsäkringen, som ger dig S-bonus
  • Bogsering ifall bränslet eller batteriet tar slut
  • Maximibonus 80%, som inte sjunker vid kollision.

Köp en ny kaskoförsäkring senast 5.11.2023 och delta samtidigt i utlottningen av nya bildäck. Bekanta dig med lottningsreglerna.

En hurudan bilförsäkring lönar det sig att teckna?

Bilförsäkringen ersätter skador på din bil och bilens utrustning samt motpartens person- och sakskador. Bilförsäkringen inkluderar kasko och trafikförsäkring. Enligt Traficoms registreringsstatistik är LokalTapiolas bilförsäkring populärast i Finland. Jämför och välj den bästa kaskoförsäkringen för din bil.

Delkasko

Delkasko ger dig ett bättre skydd än trafikförsäkringen ensam. Delkaskon ersätter kostnader orsakade av kollision med djur, brand, skadegörelse och stöld. Du får även hjälp om du är tvungen att lämna bilen vid vägen.

Baskasko

Baskasko är ett vettigt val för en äldre bil som har ett antal kilometer bakom sig. Baskaskon ersätter skador om du kolliderar med bilen eller kör av vägen. Baskaskon ger även skydd vid naturfenomen, till exempel om ett träd faller på bilen i en storm.

Omfattande kasko

Om din bil är ny, lönar det sig alltid att välja en omfattande försäkring. Parkeringsskyddet ersätter skador en annan part orsakar ditt fordon även om parten förblir okänd. Glasförsäkringen ersätter skador på vindrutan som orsakats av till exempel stenskott.

Lyxkasko

Med Lyxkasko får du det bäst möjliga skyddet för din bil. Du får även alltid en ersättningsbil om din bil måste repareras på grund av en kaskoskada.

Försäkringens exakta innehåll ser du i bilförsäkringens produktfakta (pdf)

Räkna ut och köpJämför bilförsäkringar

Välj kaskoförsäkringen enligt ditt behov. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar så att du hittar den bästa försäkringen för din bil. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid den bästa – när du väljer försäkring lönar det sig att beakta vilka skador försäkringen ersätter.

  Lyxkasko Omfattande kasko Baskasko Delkasko

Med stöd av Omfattande försäkring för ersättande bil får du en ersättande bil medan den egna bilen repareras till följd av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller till följd av en kaskoskada som ersätts från försäkringen. Som ersättande bil ersätts en motsvarande bil, högst en personbil i storleksklass C eller en paketbil som är högst 9 m3.

Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej Omfattande försäkring för ersättande bil, ingår ej

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett motorfordon som förblivit okänt orsakat din parkerade bil.

Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår Parkeringsförsäkringen, ingår ej Parkeringsförsäkringen, ingår ej

Glasförsäkringen ersätter skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Exempelvis om rutan går sönder när en sten träffar den.

Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår Glasruteförsäkring, ingår ej Du kan välja till personbil

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår Inlösningsförmån, ingår ej Inlösningsförmån, ingår ej

Tack vare Bonusskyddet förlorar du inte bonusen om du kolliderar. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår Bonusskydd, ingår ej Bonusskydd, ingår ej

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår Kollisionsförsäkring, ingår ej

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår Naturskadeförsäkring, ingår ej

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår Djurkollisionsförsäkring, ingår

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår Älgskadeförsäkring, ingår

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår Brandförsäkring, ingår

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår Stöldförsäkring, ingår

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår Skadegörelseförsäkring, ingår

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår Ansvarsförsäkring utomlands, ingår

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår Rättsskyddsförsäkring, ingår

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår Bilräddningsförsäkring, ingår

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår Finansieringsförsäkring, ingår ej

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

+ Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår + Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd), ingår ej

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

+ Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej + Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd), ingår ej


Så här bildas den bästa trafikförsäkringsbonusen

Vid beräkningen av din bonus används skadehistorian för alla bilar som du försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från bil till bil.


Genom att köra skadefritt får du alltid den bästa bonusen för alla dina bilar när försäkringarna är i samma persons namn.


LokalTapiolas fulla bonus är en av Finlands högsta bonusar.


Det förnyade Bonusskyddet är personligt och därför minskar inte en skada bonusen för någon av dina bilar. Det personliga bonusskyddet träder i kraft genast, när din bonus har stigit till 80 procent.


Om du kört 2 år utan skador får du LokalTapiolas belöningsbonus på +5 % utöver din nuvarande bonus. Förmånen växer så att du får extra +5 % för varje 2 år.


För en skada minskar bonusen endast med 15 %. Om någon av bilarna skadas, minskar bonusen endast för en bil, inte för alla dina bilar.


Vi beaktar unga förare och personer som inte har tidigare skade- eller körhistoria med en rejäl startbonus som för alla alltid är minst 25 %.


LokalTapiolas bonusförmåner är tillgängliga för försäkringar för alla bilar – person-, paket-, last-, special- och husbilar samt bussar.

Läs mer om bonusen i bilförsäkringen.


Spara på andrabilens trafikbonus


Nyttig information

Vid en kollision garanterar Bonusskydd en besparing på hundratals euro

I LokalTapiolas trafikförsäkringar för bilar i privat bruk och kaskoförsäkringar för person- och paketbilar i privat bruk ingår Bonusskydd, som tryggar att din bonus inte sjunker även om en kollision skulle inträffa. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Exempel: Du kolliderar med en annan bil på en parkeringsplats. Redan en liten repa kan orsaka stora kostnader. I en kaskoförsäkring med fulla 70 procent bonus och i en trafikförsäkring med 80 procent bonus, sjunker kaskobonusen till 50 procent utan Bonusskydd och trafikbonusen sjunker till 65 procent – och försäkringspremierna stiger för flera år framöver.

Så här intjänar du Bonusskydd

I trafikförsäkringen
Bonusskyddet ingår automatiskt i trafikförsäkringar för bilar i privat bruk, när du har haft full bonus på 80 procent under tre försäkringsperioder.

I kaskoförsäkringar:
Bonusskydd ingår i Lyxkasko och Omfattande kasko samt omfattande Lokal-Kasko, när du har kört tre år utan en kaskoskada. Förmånen gäller person- och paketbilar i privat bruk.


Fordonets ägare eller innehavare kan göra avställningen eller påställningen på LokalTapiolas kontor, på besiktningsstationer eller i Traficoms elektroniska nättjänst. Privatkunderna kan även göra ändringen i nättjänsten. Läs mer om avställningen.


Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.


Handlingar som behövs utomlands

Ett grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att ha gröna kortet med sig alltid när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa ett grönt kort genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa ett grönt kort även för husvagnen om du tänker resa med en sådan!

Registreringsbevisets tekniska del. Beviset kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå. Gå till Traficoms webbsidor.

Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

• Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet. Öppna fullmakten här.

• Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

• Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

• Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

• I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen; undantagen finns antecknade i kaskoförsäkringsvillkoren.

Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring

  • Alla fordon som används i trafik behöver en trafikförsäkring.
  • Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående.
  • Trafikförsäkringen gäller utöver i Finland även i EES-länderna och i länderna utanför EES som ingått Gröna kort-avtal.
  • I vår trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet den bästa bonusen. Läs mer om trafikförsäkringen.

Se också

Aktuellt