Försäkring för produktionsdjur

LähiTapiola LokalTapiola

Även om djuren sköts bra kan de insjukna eller skada sig. Med produktionsdjurförsäkringen förbereder du dig för djurskador som uppstår vid husdjursproduktion. Du kan välja omfattningen för försäkringen så att det passar behoven på just din gård.

I ett nötskal

  • Med produktionsdjurförsäkring kan man försäkra alla produktionsdjur på nöt-, svin-, fjäderfä-, får- och getgårdar.
  • Med Reducerad försäkring för produktionsdjur förbereder du dig för förlust av djur vid eldsvåda, direkta blixtnedslag eller storm.
  • Bas Försäkring för produktionsdjur försäkrar dessutom för olycksfall, försvinnande och stöld.
  • Med Omfattande Försäkring för produktionsdjur kan man dessutom förbereda sig för förlust av djur på grund av sjukdom.
  • För husdjursgårdar rekommenderas dessutom alltid en försäkring för produktionsavbrott.

Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Maatilavakuutus
Kantri lantbrukets försäkringar

Med en lantbruksförsäkring försäkrar du egendomen och affärsverksamheten på ditt lantbruk och ditt privathushåll.

Puimurissa
Lantbrukets fordon och arbetsmaskiner

Du får försäkringar som utvecklats specifikt för lantbrukets arbetsmaskiner hos oss. Var beredd och försäkra din maskin.

Aktuellt