Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Finansiering av lantbruk

För att upprätthålla och utveckla lantbruksproduktionen förutsätts en fungerande kapitalförsörjning. Tillsammans med våra samarbetspartners strävar vi efter att förbättra utbudet av finansiella tjänster och därigenom verksamhetsförutsättningarna för lantbruken. Eftersom vi verkar på den yttersta kanten av den europeiska finansmarknaden möter de finländska jordbrukarna en mera utmanande finansmarknad än de europeiska konkurrenterna. Vi stöder finansmarknaderna för lantbruket på många olika sätt. Syftet med verksamheten är att utveckla ett mångsidigt och effektivt finansieringssystem som svarar på lantbruksföretagarnas behov.

Maskinfinansiering för investeringar

LokalTapiola Finans Ab erbjuder en trygg och tydlig avbetalningslösning för finansiering av maskinanskaffningar på lantbruk.

Maskinfinansiering i korthet:

  • Kredittid högst 72 mån.
  • Handpenning minst 20 %, beroende på kundens kreditvärdighet.
  • Fast ränta 3,5 %.
  • Grundläggningsavgift 200 €, handläggningskostnad 7 €/mån.
  • Finansieringen förutsätter ett finansieringsbeslut och en kaskoförsäkring.

Fråga mer: Tommi Niskanen tel. 041 7315168 tommi.niskanen(a)lahitapiolarahoitus.fi

Lantbruksfinansiering hos Sparbanken och Oma Säästöpankki

I olika skeden av lantbrukets livscykel, såsom vid generationsskifte och utvidgning av verksamhet, står man inför olika finansiella behov. När behov uppstår, fråga mer om finansiering hos Sparbanken eller Oma Säästöpankki närmast dig.


Planerar du en generationsväxling?

Lpa:s avträdelsestöd

Avträdelsestödet tryggar lantbruksföretagarens utkomst före ålderspensionen i de fall där företagaren genomför en generationsväxling. Systemet med avträdelsestödet är i kraft till utgången av 2018. En förutsättning för att få avträdelsestöd är att avträdelsen sker under lagens giltighetstid.

Läs mer om avträdelsestödet.

Startstöd till unga jordbrukare

Startstödet är till hjälp för dig som inleder din jordbrukarbana för första gången. Stödet underlättar generationsväxlingarna och uppmuntrar unga jordbrukare att etablera sig inom branschen.

Läs mer om startstöd till unga jordbrukare.

Marknader och framtid för lantbruk

MARISKI-räknaren för ladugårdsinvesteringar

Planerar du en ladugårdsinvestering? Testa dina planer med Naturresursinstitutets räknare MARISKI som är ett verktyg för lönsamhetskalkylering av investeringar i produktionsbyggnader på en mjölkboskapsgård.

Marknadsmarginaler

Med hjälp av Naturresursinstitutets marknadsmarginaler kan man granska inverkan av prisväxlingar i lantbruksprodukterna och produktionssatsningarna på den marginal som producenten får. Marginalerna har byggts upp så att de snabbt följer ändringarna på marknaderna och på detta sätt betjänar både lantbrukspolitiken och den allmänna diskussionen.