Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kotimaan matka­vakuutus

Kotimaan matkailu on etenkin kesäisin suosittua ja silloin on matkavakuutuksenkin hyvä olla kunnossa. Matkavakuutuksen turvin pääset nopeasti yksityiselle lääkäriasemalle hoitoon ja saat rahat takaisin, jos matkasi peruuntuu äkillisesti esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Laske hinta matkavakuutukselle ja turvaa kotimaan matkasi.

Matkavakuutus on voimassa ulkomailla ja kotimaassa yli 50 kilometrin päässä kotoasi.

Matkavakuutuksella varmistat nopean hoitoon pääsyn yksityiselle lääkäriasemalle vieraalla paikkakunnalla.

Vakuutus turvaa myös mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset.

Matkavakuutuksesta S-ryhmän Bonusta ainoana Suomessa.

Mitä kotimaan matkavakuutus korvaa

Kotimaan matkavakuutus korvaa matkustajalle ja matkatavaroille aiheutuvia vahinkoja. Voit valita turvat yhdessä tai erikseen.

Matkustajavakuutus Omavastuu

Matkustajavakuutuksesta korvaamme matkasairauden ja matkatapaturman hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta.

Matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana odottamatta alkanutta ja lääkärin hoitoa vaativaa sairautta. Matkustajavakuutus korvaa myös ensiapuun verrattavaa hoitoa enintään 10 päivän ajan, jos ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma yllättäen pahenee.

Matkatapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Ei omavastuuta

Matkustajavakuutukseen kuuluu peruuntumisturva, josta maksetaan korvausta, jos et pääse lähtemään etukäteen maksamallesi matkalle ja tähän on jokin pakottava syy. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema.

Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla. Matkan peruuntumisturva on voimassa, jos vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Ei omavastuuta

Matkustajavakuutukseen kuuluu myös keskeytymisturva, josta maksetaan korvausta, jos jo alkanut matkasi keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema.

Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ei omavastuuta

Matkustajavakuutus kattaa myös matkalta myöhästymisiä. Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan, ettei vakuutettu ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla.

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo on myöhässä sääesteen, teknisen vian, liikennevahingon, luonnonmullistuksen tai rikollisen teon vuoksi tai jos vakuutetun käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen.

Ei omavastuuta

Matkustajavakuutuksesta korvaamme lisäksi matkan peruuntumisen ja keskeytymisen kuluja sekä lääkärin määräämää psykoterapiaa ulkomailla matkakohteessa tapahtuneen luonnonkatastrofin, äkillisen yleisvaarallisen epidemian, äkillisen ja odottamattoman aseellisen selkkauksen tai terrori-iskun vuoksi.

Ei omavastuuta

Matkustajavakuutuksen lisäturva Korvataan enintään

Pysyvän haitan korvaus maksetaan, kun haitta on muodostunut pysyväksi, kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Korvaus maksetaan valtioneuvoston antaman työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan haittaluokitusasetuksen mukaisesti.

Korvausta ei makseta pysyvästä haitasta, joka ilmenee vasta kolmen vuoden kuluttua tapaturmasta tai myöhemmin. Jos sinulla on jo henkilövakuutuksia LähiTapiolassa, voit tarkistaa oman vakuutuksesi sisällön vakuutuskirjasta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

100 000 tai 200 000 €

Turvasta maksetaan kertakorvaus vakuutuskirjassa mainitulle edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee tai on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Jos sinulla on jo henkilövakuutuksia LähiTapiolassa, voit tarkistaa oman vakuutuksesi sisällön vakuutuskirjasta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Esim. 5 000 €

Jos haluat laajentaa matkustajavakuutusta koskemaan myös urheilumatkatapaturmia, ota yhteyttä LähiTapiolaan.

Ilman euromääräistä ylärajaa

Matkatavaravakuutus Omavastuu

Matkatavaravakuutuksesta korvataan esimerkiksi tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia. Lisäksi korvausta voi saada välttämättömyystarvikkeiden hankintaan, jos matkatavarat saapuvat kohteeseen vähintään 4 tuntia myöhässä. Lisäksi korvataan passin, viisumin tai matkalippujen uusimisen ylimääräisiä kuluja.

Kotivakuutuksen matkatavaraturva ei ole voimassa kotimaassa. Kotimaassa matkalla mukana olevat tavarat kuuluvat kotivakuutuksen irtaimistovakuutukseen. Varmistathan vakuutuksen kattavuuden ennen matkalle lähtöä.

0, 50 tai 150 €/vakuutustapahtuma

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan matkan aikana ulkopuoliselle aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvelvollinen. Matkavastuuvakuutus on osa matkatavaravakuutusta.

50 tai 200 €/vakuutustapahtuma

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät matkalla sattuneisiin ja matkustamiseen liittyviin tapahtumiin. Vakuutus kattaa riita-, rikos- ja hakemusasioita. Matkaoikeusturvavakuutus on osa matkatavaravakuutusta.

15 % kustannuksista

Usein kysyttyä

Matkavakuutus on voimassa Suomessa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Edellä mainittujen paikkojen välillä liikuttaessa matkavakuutus ei ole voimassa. Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus kuitenkin turvaa näissä paikoissa sattuvat vahingot. Matkavakuutus on voimassa myös ulkomailla.Matkavakuutus ei ole voimassa omalla mökillä. Jos matkustat ystävän mökille tai vuokratulle mökille, matkavakuutus on voimassa silloin, kun se sijaitsee yli 50 kilometrin päässä kotoota, omalta vapaa-ajan asunnolta tai työ- tai opiskelupaikasta.

Matkavakuutuksella ovat vakuutettuina myös vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset, lapsenlapset ja puolison lapset. Lapsi tarvitsee oman matkavakuutuksen vain silloin, kun hän matkustaa yksin.
Lue lisää matkavakuutuksesta lapselle >

Matkustajavakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluja ilman omavastuuta ja ilman euromääräistä ylärajaa sekä kulut matkan keskeytymisestä, matkan peruuntumisesta ja matkalta myöhästymisestä. Huomaathan, että matkan peruuntumisturva on voimassa, kun vakuutus on otettu vähintään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Matkustajavakuutus korvaa myös tapaturmaisen haitan ja kuoleman, jos olet valinnut ne vakuutukseesi.

Matkatavaravakuutus korvaa mm. matkatavaroiden varkauksia ja rikkoutumisia. Matkatavaravakuutukseen kuuluu myös Matkavastuuvakuutus ja Matkaoikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus korvaa matkan aikana ulkopuoliselle aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät matkalla sattuneisiin ja matkustamiseen liittyviin tapahtumiin.

Et välttämättä tarvitse erillistä matkavakuutusta kotimaan matkoille, sillä tapaturmavakuutus korvaa kotimaassa sattuvat tapaturmat, sairauskuluvakuutus korvaa sairastumiset ja kotivakuutus tavaroille aiheutuvat vahingot. Matkavakuutus on kuitenkin hyvä ottaa kotimaan reissuille, jos jos sinulla ei ole voimassaolevaa tapaturma- tai sairauskuluvakuutusta. Matkavakuutus on hyvä olla voimassa myös siltä varalta, jos et sairastumisen tai tapaturman vuoksi pääsekään lähtemään reissuun. Tällöin saat matkavakuutuksesta korvauksen peruuntuneesta matkasta. Lisäksi matkavakuutuksesta korvataan joitain kuluja, mitä muista vakuutuksista ei korvata, kuten matkakulut lähimmälle lääkäriasemalle.

Matkavakuutuksen turvin voit hakeutua mille tahansa yksityiselle lääkäriasemalle. Voit myös mennä julkiselle terveysasemalle, mutta ulkopaikkakuntalaisia ei välttämättä oteta terveyskeskuksissa vastaan, ellei tilanne ole todella akuutti.Kotimaan matkat voivat olla arvokkaita. Matkavakuutuksen peruuntumisturvalla varmistat, että saat tarvittaessa rahasi takaisin, jos sairastut äkillisesti etkä pääse lähtemään matkalle. Korvaamme kuluja 5000 euroon asti.Matkavakuutus on voimassa sekä ulkomailla että kotimaassa, kun matkustat yli 50 kilometrin päähän kotoasi, vapaa-ajan asunnoltasi tai työ- tai opiskelupaikaltasi.

Tapaturmavakuutus korvaa Suomessa sattuvat tapaturmat ja sairauskuluvakuutus sairastumiset. Vakuutukset ovat voimassa kesämökillä ja kotiseudulla toisinkuin matkavakuutus.

Kotivakuutus korvaa myös mukana matkustavien tavaroiden vahinkoja.

Et siis välttämättä tarvitse erillistä matkavakuutusta kotimaan matkoille. Matkavakuutus on kuitenkin hyvä olla voimassa, sillä se esimerkiksi korvaa, jos et sairastumisen tai tapaturman vuoksi pääsekään lähtemään reissuun. Lisäksi matkavakuutuksesta korvataan matkakulut lähimmälle lääkäriasemalle.

Näin kotimaan matkavakuutus korvaa

Nyrjähtänyt nilkka

Espoolainen Mika lähtee Kolille vaeltamaan. Matka sujuu mukavasti, kunnes Ukko-Kolin huippua noustessa hän nyrjäyttää nilkkansa. Nilkka turpoaa ja on niin kipeä, että Mika haluaa näyttää sitä lääkärissä ennen kotimatkaa. Mika hakeutuu lähimmälle yksityiselle lääkäriasemalle. Mikalle korvataan matkavakuutuksesta lääkärikäynti, taksimatka lääkäriasemalle sekä lääkärin määräämät lääkkeet. Nilkan hoitoa jatketaan kotona Espoossa ja myös nämä kulut matkavakuutus korvaa kolmen vuoden ajan.

Peruuntunut kylpyläloma

Vaasalainen äiti Maria ja tytär Linnea odottavat innoissaan kesän kylpylälomaa Naantaliin. Matkaa edeltävänä päivänä Linnea kuitenkin sairastuu kuumeeseen eivätkä he voi lähteä lomalle. Valitettavasti varausehtojen mukaan kylpylä ei voi hyvittää jo maksettua majoitusta. Onneksi kuitenkin Marian ottama matkavakuutus korvaa peruuntumiskulut ja Maria saa rahat takaisin.

Vahinko rakennustöissä

Lauri rakentaa kesämökillään puuliiteriä ja sahanterä viiltää pahasti hänen etusormeaan. Lauri lähtee nopeasti lähimmälle lääkäriasemalle ja saa tikit sormeensa. Matkavakuutus ei korvaa Laurin lääkärikäyntiä, sillä vahinko sattui hänen kesämökillään. Onneksi Laurilla on tapaturmavakuutus, josta korvaukset voidaan maksaa.

Huomaathan, että käsittelemme vahingot tapauskohtaisesti ja korvattavuus voi vaihdella vahinkotilanteesta riippuen.

Matkavakuutuksen hinta kotimaan matkoille

Matkavakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi ikä, kotipaikka, valitsemasi vakuutusmäärät ja turvan laajuus. Laske hinta matkavakuutukselle helposti laskurilla.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Alta löydät vakuutuksen tuotetiedot ja vakuutusehdot. Tutustu niihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.

Tuoteseloste (pdf)

Vakuutuksen avaintiedot (pdf)

Vakuutusehdot (pdf)

Yleiset sopimusehdot (pdf)

Ilmoita vahingosta tai hae korvausta

Katso toimintaohjeet sekä hoida vahinkoihin ja korvauksiin liittyvät asiat verkossa.

Matkahätäpalvelu auttaa 24/7 Jos olet ulkomailla ja sinulle sattui vakuutusvahinko, apu on puhelinsoiton päässä. Ole yhteydessä Hätäpalveluumme, joka auttaa sinua suomeksi numerossa +358 800 04531 .

Keskittäminen kannattaa!

Voit saada alennusta vakuutusmaksuista ja sijoittamisen tuotteista 8 %, 13 % tai jopa 17 % kun sinulla on palveluitamme useammalta osa-alueelta.