Sijoitusrahastot Sijoitusrahastot

LähiTapiola

Kun sijoitat LähiTapiola-rahastoihin, saat pitkän kokemuksen ja palkitun osaamisen varojesi hoitoon. Rahastosäästämisen aloitat helposti kirjautumalla verkkopalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Katso myös vinkit ja neuvot sopivan rahaston valintaan.

Tutustu sijoituspalveluita koskevaan lainsäädäntöön.

Kuukausikatsaukset


Kuukausikatsaus antaa tietoa rahaston sijoituksista, niiden kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä. Kuukausikatsaukset ilmestyvät noin viikon kuluttua kuukauden päättymisestä.

Avaintietoesitteet ja rahastoesite


Tutustu ennen merkinnän tekemistä avaintietoesitteisiin. Rahastoista julkaistaan myös rahastoesite. Rahastoesitettä lukiessa tulee huomioida, että avaintietoesite ja säännöt ovat osa esitettä.

Rahastojen säännöt


Sijoitusrahastodirektiivin mukaisten eli tavallisten rahastojen säännöt muodostuvat kaikille rahastoille yhteisistä säännöistä sekä rahastokohtaisista säännöistä.

Erikoissijoitusrahastoilla on vain yhdet säännöt. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jos se voi poiketa tavallisten sijoitusrahastojen hajautusta koskevista rajoituksista.


Viikkokatsaus

Viikkokatsaus kertoo edellisen viikon tärkeimmät tapahtumat sijoitusmarkkinoilla. Viikkokatsauksesta voit seurata rahastojen ja tärkeimpien indeksien arvonkehitystä. Katsaus ilmestyy maanantaisin.

Viikkokatsaus

Puolivuosi- ja vuosikatsaus

Puolivuosi- ja vuosikatsauksissa julkaistaan rahastojen kaikki sijoituskohteet sekä keskeisimmät tunnusluvut. Vuosikertomus ilmestyy maaliskuun loppuun mennessä ja puolivuosikertomus elokuun loppuun mennessä.

Korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen puolivuosikatsaus

Sijoituskiinteistöt -rahaston puolivuosikatsaus

Korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen vuosikatsaus

Sijoituskiinteistöt -rahaston vuosikatsaus

Korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen toimintakertomus ja tilinpäätökset

Sijoituskiinteistöt -rahaston tilinpäätös

Osakerahastojen hiilijalanjäljet

Rahastojen hinnasto

Lunastuksesta ja vaihdosta perittävät palkkiot löytyvät rahastojen hinnastosta.

Korko-, yhdistelmä- ja osakerahastojen hinnasto

Sijoituskiinteistöt -rahaston hinnasto


Vastuullisuusraportti

Vastuullisuus on osa arkeamme. Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsauksessa kerromme tekemistämme toimenpiteistä.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajana raportoimme vuosittain vastuullisuuden toteutumisesta sijoitustoiminnassamme. Raportti on englanninkielinen.

GIPS-raportti

LähiTapiola Varainhoito Oy on saanut toiminnalleen kansainvälisen GIPS-laatusertifikaatin (Global Investment Performance Standard). GIPS-raportti on englanninkielinen ja se julkaistaan kerran vuodessa.