Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Varainhoitopalvelut Private Banking asiakkaillemme

Sijoitusratkaisuidemme peruspilarit ovat hajautus ja kustannustehokkuus. Hyödynnämme perinteisen osake- ja korkosijoittamisen lisäksi monipuolisempaa omaisuusluokkahajautusta muihin omaisuusluokkiin, kuten kiinteistö- ja pääomasijoituksiin. Mallimme mahdollistaa myös varojen järkevän ajallisen hajauttamisen ja tarjoaa ratkaisun myös omatoimiselle sijoittajalle.

Olemme itse suuri sijoittaja ja ymmärrämme, mikä on kulujen vaikutus sijoitusten tuottoon. Olemme rakentaneet sijoituskohteemme entistäkin kustannustehokkaammin pääasiassa omien yhtiöidemme kautta, mikä poistaa sijoituskohteistamme turhia välikustannuksia. Olemme laskeneet sijoituskohteiden kustannuksia hyödyntämällä sijoitustoiminnassa suuren sijoittajan etua ja tästä saatu hinnoitteluetu on tuotu täysimääräisesti sinulle.


Varainhoitoratkaisuja sijoittajalle, jolla ei ole aikaa seurata markkinoiden kehittymistä

  1. Kanssasijoittaminen ja laajan hajautuksen salkut
  2. Kotimarkkinapainotteiset sijoitussalkut
  3. Eri sijoitustyyleihin perustuvat strategiasalkut
  4. Globaali osake-korko-varainhoito
  5. Kiinteistö-sijoitussalkku
  6. Tähtivarainhoito

Sijoitusvakuutus

Vakuutusyhtiönä hyödynnämme varainhoidossa sijoitusvakuutusta, joka helpottaa sijoitusten hallintaa ja tarjoaa sinulle useita sijoituksellisia ja verotuksellisia etuja.

Sopimuksen arvonkehitys sidotaan valitsemiisi sijoituskohteisiin. Voit siis valita samaan sopimukseen yhden tai useampia edellä mainituista sijoitusratkaisuista ja hallinnoida sijoituksiasi saman sopimuksen sisällä. Sopimusaikana voit muuttaa sijoitussuunnitelmaasi, kuten vaihtaa sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun nostat varoja sopimuksesta. Sopimusaikana voit tehdä sopimukseen lisäsijoituksia tai nostaa varoja kuluttomasti.

Voit liittää sijoitussalkut vain LähiTapiola Sijoitusvakuutuksen tai Kapitalisaatiosopimuksen sijoituskohteiksi.

1. Kanssasijoittaminen ja laajan hajautuksen salkut

Kanssasijoittaminen

Olemme asiakkaiden omistama keskinäinen yhtiöryhmä. Haluamme auttaa sinua menestymään taloudellisesti. Kanssasijoittaminen tarkoittaa, että asiakkaanamme hyödyt osaamisestamme ja pitkäaikaisesta kokemuksestamme. Pääset sijoittamaan samoihin sijoituskohteisiin, joihin LähiTapiola-ryhmä itse sijoittaa.

Sijoittaminen on keskeinen osa vakuutusyhtiön toimintaa. Olemmekin hallinnoimillamme varoilla yksi Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista. Olemme hoitaneet hallinnoimiamme varoja vuosikymmeniä menestyksekkäästi myös talouden vaikeina aikoina. Hoidamme asiakkaiden varoja samoilla menetelmillä kuin omiamme.

Laajan omaisuusluokkahajautuksen salkut

Laajan omaisuusluokkahajautuksen salkut tarjoavat monipuolisesti eri omaisuusluokkiin hajautettua varainhoitoa, jossa voit itse valita haluamasi kokonaisriskitason. Sijoituskohteina käytämme vain samoja kohteita, joihin LähiTapiola on itse sijoittanut. Teemme sijoitukset perinteisten osakkeiden ja korkojen lisäksi kiinteistö- pääoma- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Tutustu täältä tarkemmin laajan hajautuksen salkkuihin.


2. Kotimarkkinapainotteiset sijoitussalkut

Kotimarkkinapainoitteiset salkut hyödyntävät alue- ja yhtiökohtaista paikallistuntemustamme Suomesta, pohjoismaista ja Euroopasta. Ne voivat muodostaa sijoitustesi ytimen tai toimia hajautuksena sijoituksillesi.

Varainhoito Suomi Plus

Varainhoito Suomi Plus on aktiivisesti hoidettu varainhoitosalkku tuottohakuiselle sijoittajalle, johon valitsemme säännöllisesti 15-20 suomalaista pörssiosaketta. Lisäksi sijoitamme osan salkun varoista pohjoismaisiin yrityslainoihin sekä kansainvälisiin pörssinoteerattuihin rahastoihin.

Osakevalinnassa korostuu kvantitatiivinen eli lukuihin perustuva analyysi. Analysoimme yhtiöitä osakkeiden arvostuksen, kassavirran, laadun ja kasvunäkymien perusteella. Näiden lisäksi otamme huomioon yhtiön likviditeetin ja vastuullisuuden näkökulmat.

​Tutustu tarkemmin Varainhoito Suomi Plus-salkkuun.

Varainhoito Nordic Plus

Varainhoito Nordic Plus perustettiin, kun asiakkaamme kaipasivat kotimaisten osakkeidensa rinnalle laadukasta hajautusta muihin pohjoismaihin. Vastasimme toiveeseen luomalla vaativalle osakesijoittajalle salkun, johon valitsemme vain parhaan potentiaalin osakkeet muista Pohjoismaista kuin Suomesta. Pohjoismaissa on paljon listattuja laadukkaita yhtiöitä, sekä toimiva ja aktiivinen IPO-markkina.

Valitsemme Nordic Plus -salkkuun oman yritysanalyysimme perusteella Suomen ulkopuolelta noin 15-20 pohjoismaista osaketta ja 10 yrityslainaa. Perusallokaationa sijoitamme 70 % varoista osakkeisiin ja 30 % yrityslainoihin.

​Tutustu tarkemmin Varainhoito Nordic Plus-salkkuun.


”Varainhoito Nordic plus salkun avulla voin täydentää omaa kotimaisista osakkeista koostuvaa osakesalkkuani varainhoitajan valitsemilla pohjoismaisilla osakkeilla ja yrityslainoilla.”


Varainhoito Eurooppa Plus

Varainhoito Eurooppa Plus -varainhoitosalkun historia on pitkä, koska sen perustana on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön osakesalkku, jota LähiTapiola Varainhoito on hoitanut vuodesta 2001 lähtien. Eurooppa Plus -sijoitussalkku painottuu nimensä mukaisesti eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin. Eurooppalaisen yhtiövalintojen kautta lisäksi lisähajautusta ja tuottopotentiaalia saadaan myös amerikkalaisista yhtiöistä sekä sijoitusrahastojen kautta kehittyviltä markkinoilta ja Aasiasta.

Tutustu tarkemmin Varainhoito Eurooppa Plus-salkkuun.

3. Eri sijoitustyyleihin perustuvat strategiasalkut

Eri sijoitustyyleihin perustuvat varainhoitomallit tuovat lisätyökaluja sijoitussalkun hoitoon.

Momentum-varainhoito

Momentum-mallissa sijoituspäätökset perustuvat omaisuusluokkien tuottokehitykseen. Omaisuusluokka-allokaatio perustuu malleihin, jotka hyödyntävät markkinoilla havaittuja hintatrendejä. Strategia toimii kurinalaisesti etukäteen päätetyn mallin mukaan, eikä perustu mielipiteisiin tai tunteisiin.

Sijoituskohteina käytetään kustannustehokkaita pörssinoteerattuja indeksituotteita, indeksirahastoja ja sijoitusrahastoja. Omaisuusluokka-allokaatio on perinteistä varainhoitoa aktiivisempi ja salkku voi siirtyä kokonaan riskillisiin omaisuusluokkiin kuten osakkeisiin tai hyödykkeisiin.

Suojavarainhoito

Suojaavan varainhoitomallin keskeisenä tavoitteena on suojata salkkua suurilta arvonlaskuilta. Suojaava varainhoitomalli mahdollistaa korkosijoituksia paremman tuoton rajatulla riskillä. Varainhoitomalli sopii riskiä karttavalle sijoittajalle, jolle tappioriskin rajaaminen on olennainen osa varallisuuden hoidon periaatteita.

Sovimme kanssasi maksimitappioriskistä, joka kiinnittää päivittäiset reunaehdot eri omaisuusluokkien osuuksille varainhoitosalkussa. Salkun sovittu laskuvaratavoite voi olla esim. 10 %, jolloin vähintään 90 % varoista pyritään suojaamaan.


”Suojavarainhoidon avulla voin hallita riskiä ja varmistua että sijoitukseni arvo ei laske määrittämäni suojatavoitteen.”


4. Globaali osake-korko-varainhoito

Globaalit osake- ja korkovarainhoito-strategiat ovat järkevä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun sinulla on jo erikseen varoja epälikvideimmissä tuotteissa tai kun sinulle räätälöidään erillinen ratkaisu, jossa osina on korko-osakesalkku ja globaalit hajautustuotteet.

Aktiiviset strategiasalkut

Käytämme aktiiviseen osake- ja korkovalintaan perustuvan varainhoidon sijoituskohteina pääasiassa suoria arvopapereita. Valittavissasi on eri osakepainon strategioita oman riskinsietokykysi mukaan. Osakesalkun osalta pääpaino on Euroopassa, mutta yhtiövalintojen kautta salkkuun saadaan vahva globaali hajautus.

Indeksivarainhoito

Indeksivarainhoitosalkut on hajautettu kansainvälisesti osake- ja korkosijoituksiin ja hoidamme niitä LähiTapiola Varainhoidon markkinanäkemyksen mukaisesti. Sijoituskohteina käytämme pääasiassa markkina-arvopainotteisia ja kustannustehokkaita indeksituotteita, kuten markkinarahastoja, pörssinoteerattuja indeksirahastoja sekä indeksirahastoja.


5. Kiinteistö-sijoitussalkku

Kiinteistö-sijoitussalkku on LähiTapiola Sijoitusvakuutukseen tai LähiTapiola Kapitalisaatiosopimukseen valittavissa oleva sijoituskohde, joka sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Kiinteistö-sijoitussalkun varat hajautetaan rahastojen kautta eri kiinteistöluokkiin, kuten asunnot, liike- ja toimitilat, hoiva- ja majoituskiinteistöt, logistiikkakiinteistöt ja tontit. Sijoituskohdevalinnat tehdään LähiTapiolan näkemyksen ja kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. Salkku on avoinna sijoituksille ja säästönnostoille neljä kertaa vuodessa ja sopii pitkäjänteiselle ja kokeneelle sijoittajalle.

6. Tähtivarainhoito

Tähtivarainhoito on varainhoitopalvelu ilman sijoitusvakuutusta. Sen ytimen muodostavat kustannuksiltaan edulliset passiivirahastot, joiden avulla sijoituksille tavoitellaan markkinoiden mukaista tuottoa. Sijoituskohteena ovat esimerkiksi etf:t ja indeksirahastot. Lisätuottoa haetaan aktiivisilla rahastoilla, jotka ovat oman vertailuryhmänsä tähtiä. Näillä rahastoilla on näyttöjä menestyksestä pitkällä aikavälillä, esimerkiksi Morningstarin riippumattomassa rahastovertailussa.

Tähtivarainhoidon sijoituskohdevalinnassa hyödynnämme LähiTapiola Varainhoidon globaalia ja kattavaa kumppaniverkostoa. Sijoituskohteeksi voidaan valita rahastoja, jotka täyttävät kriteerit muun muassa historiallisen tuoton, kulujen, luotettavuuden ja vastuullisuuden osalta.


”LähiTapiola Tähtivarainhoito yhdistää aktiivisen ja passiivisen salkunhoidon tehokkaaksi ja vaivattomaksi kokonaisuudeksi.”


Tutustu tarkemmin Tähtivarainhoitoon.

­

Raportointi

Private Banking -asiakkaana käytössäsi on monipuolinen verkkopalvelu. Voit ajasta ja paikasta riippumatta seurata oman varainhoitosalkkusi arvonkehitystä, saada tarkempaa tietoa sijoituskohteista ja omaisuusluokista, varainhoitopalkkioista ja sijoitusnäkemyksestämme. Raportoimme myös sijoitustoimintamme vastuullisuudesta. Verkkopalveluun kirjautuminen onnistuu yleisimpien pankkien tunnuksilla. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.


Kiinnostuitko?

Pyydä yhteydenottoa Private Banking -palvelusta

Pyydä yhteydenottoa


Palveluntarjoajat

Sijoitusvakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välittäminen LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö toimii LähiTapiola Varainhoito Oy:n sidonnaisasiamiehinä.

Huomioitavaa

Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai –palvelua koskeviin materiaaleihihin. Sijoitusvakuutusten ja sijoituskohteiden avaintiedot löydät täältä. Vakuutussäästöillä ei ole talletussuojaa, eivätkä ne kuulu sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Huomioithan, että vaikka laajan omaisuusluokkahajautuksen varainhoitosalkuissa on samoja sijoituskohteita kuin LähiTapiolalla, LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnan tuotot eivät ole suoraan verrattavissa valitsemasi varainhoitosalkun tuottoihin. Verotus on esitetty 1.1.2021 mukaisesti.