Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Laajan hajautuksen sijoitussalkut

Laajan hajautuksen sijoitussalkut tarjoavat vaivattoman ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Laajalla hajautuksella pyritään parhaaseen mahdolliseen tuoton ja riskin suhteeseen. Varat sijoitetaan eri omaisuusluokkiin, kuten kiinteistöihin ja pääomasijoituksiin. Nämä sijoituskohteet ovat usein mahdollisia vain suurille sijoittajille, mutta kauttamme pääset sijoittamaan kohteisiin, joihin itsekin sijoitamme. Lisäksi hyödyt myös saamistamme hinnoittelueduista. Voit sijoittaa salkkuihin LähiTapiolan sijoitusvakuutuksen kautta.

Salkuissa käytetyt omaisuusluokat

Osakkeet

Teemme osakesijoitukset pääsääntöisesti pörssissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahastojen avulla laajennetaan hajautusta maantieteellisesti ja painotetaan erilaisia teemoja ja tyylejä.

Korkosijoitukset

Sijoitamme maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin, kuten rahamarkkinasijoituksiin, valtiolainoihin, yrityslainoihin ja kehittyvien markkinoiden lainoihin.

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistösijoitukset teemme pääasiassa Suomessa sijaitseviin asuntoihin, toimitiloihin, kiinteistöpääomarahastoihin, kiinteistörahastoihin tai kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeisiin.

Pääomasijoitukset

Pääomasijoitukset tehdään pääomarahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin tai näiden yhtiöiden lainamuotoiseen rahoitukseen.

Valitse sopivin salkku kolmesta eri vaihtoehdosta

Autamme sinua valitsemaan sijoitustavoitettasi ja riskinsietokykyäsi vastaavan salkun kolmesta eri vaihtoehdosta: Laaja Maltti, Laaja Tasapainoinen ja Laaja Rohkea. Salkuissa osakkeiden, korkojen sekä kiinteistö- ja pääomasijoituksen painotukset vaihtelevat salkun riskitason mukaan.

Valittuasi haluamasi riskitason salkun, omaisuudenhoidon ammattilainen päättää sijoituskohteista ja säästöjesi kohdentamisesta puolestasi sovittujen rajojen puitteissa.

Tutustu sijoitussalkkuihin ja niiden arvonkehitykseen.

Näin hyödyt LähiTapiolan laajan hajautuksen salkuista

Olemme yksi Suomen kokeneimmista varainhoitajista. Sijoittaminen on aina ollut keskeinen osa vakuutusliiketoimintaamme, eli niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, on myös sijoitettu. Keskinäisen yhtiön asiakkaana olet yksi omistajistamme ja haluamme antaa kokemuksen tuoman osaamisemme käyttöösi. Tarjoamme ammattimaista ja vastuullista varainhoitoa kaikille sijoitussummille.

Pääset kauttamme sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat yleensä vain suuren sijoittajan saatavilla. Sijoituskohteina käytetään osakkeiden ja korkojen lisäksi kiinteistöjä ja pääomasijoituksia – aivan kuten vakuutusyhtiöidenkin varoja sijoitettaessa. Hyödyt myös saamastamme suuren sijoittajan hinnoittelusta.

Katsomme kokonaisvaltaisesti elämäntilannettasi. Tarjoamme kattavien vakuutuspalveluiden lisäksi talouden palvelut. Autamme sinua varautumaan tulevaan vakuuttamalla, menestymään sijoittamalla sekä säästämään hyvän ja pahan päivän varalle.

Voit säästää ja sijoittaa samoihin sijoituskohteisiin, joita käytämme sijoittaessamme LähiTapiolan varoja. Me myös hoidamme sijoituksiasi yhtä huolellisesti ja vastuullisesti kuin LähiTapiolan varoja.

Vastuullinen sijoittaja huomioi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät sijoituspäätöksiä tehdessään. LähiTapiola Varainhoito on ollut edelläkävijä Suomessa vastuullisessa sijoittamisessa ja on vuosien mittaan kehittänyt systemaattisesti toimintamallejaan vastaamaan nouseviin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen haasteisiin ja kasvavaan asiakaskysyntään.

Meillä voit aloittaa säästämisen vain 30 eurolla kuukaudessa tai sijoittaa kerralla isomman summan. Säästäessä aika on puolellasi, ja ajan myötä pienestäkin aloitettu kuukausisäästäminen voi tuottaa hedelmää.

Lue lisää

Sijoitusvakuutuksen tuoteseloste ja ehdot

Tuoteseloste (pdf)
Ehdot (pdf)

Laajan hajautuksen sijoitussalkkujen säännöt

Laaja Maltti (pdf)
Laaja Tasapaino (pdf)
Laaja Rohkea (pdf)

Avaintietoasiakirjat

Sijoitusvakuutusten ja sijoituskohteiden avaintietoesitteet

Mitkä ovat kokonaiskulut?

Kokonaiskulut muodostuvat vakuutuksen vuosittaisesta hoitokulusta sekä sijoituskohteeseen liittyvistä kuluista. Alla on esitetty arviot vuosittaisista kokonaiskuluista.

  • Laaja Maltti 1,45 %

  • Laaja Tasapaino 1,65 %

  • Laaja Rohkea 1,80 %

(Arvio on laskettu olettaen, että vakuutukseen sijoitettu varallisuus on enintään 100 000 euroa, jolloin vakuutuksen hoitokulu on 0,5 %. Kokonaiskuluissa ei ole huomioitu kaupankäyntikuluja.)

Vakuutuksen vuosittainen hoitokulu vaihtelee säästösumman mukaan 0,5 ja 0,2 prosentin välillä:

  • 0,5 % 100 000 euroon asti

  • 0,3 % 100 000 euron ylittävältä osalta

  • 0,2 % 2 000 000 euron ylittävältä osalta.

Sijoituskohteen kulut muodostuvat sijoitussalkun kiinteästä hallinnointipalkkiosta ja sijoitussalkun sijoituskohteisiin liittyvistä muista kuluista. Muita kuluja ovat säilytyskulut, merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkio, kaupankäyntikulut sekä mahdolliset verot ja muut julkisoikeudelliset maksut.

Paljonko maksaa varojen nosto sopimuksesta?

Voit nostaa säästöjä sopimukseltasi milloin tahansa sopimusaikana. Sijoitussalkkuun kohdistuvasta takaisinostosta, säästönnostoista tai säästön siirroista sijoitussalkusta muihin vakuutuksen sijoituskohteisiin peritään 1 % nostokulu nostettavasta tai siirrettävästä määrästä. Kolmannesta säästönnostosta alkaen perimme myös 25,52 euron (v.2022) toimenpidemaksun. Sopimuksen irtisanomisesta ei peritä kulua. Huomioithan, että osittaisen noston jälkeen säästöön pitää jäädä vähintään 150 euroa.

Laajan hajautuksen sijoitussalkkujen tuotto-odotukset kokonaiskulujen jälkeen ovat:

  • Laaja Maltti 1,8 %

  • Laaja Tasapaino 3,1 %

  • Laaja Rohkea 4,1 %

Palveluntarjoajat

Sijoitusvakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset tarjoaa LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja omaisuudenhoidon LähiTapiola Varainhoito Oy.

LähiTapiola ei vastaa sijoitusten arvon kehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Riski sijoituksen arvonkehityksestä on sinulla vakuutuksenottajana ja voit myös menettää sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Huomioithan, että vaikka sijoitussalkuissa on samoja kohteita kuin LähiTapiolalla, valitsemasi salkun tuotot eivät ole suoraan verrattavissa LähiTapiolan sijoitustoiminnan tuottoihin.

Tuotto-odotukset ovat pitkän aikavälin tuottokehitykseen perustuvia arvioita. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.