Myrsky tuhosi metsää

LähiTapiola

Myrskytuhovakuutus korvaa myrskyn aiheuttamia vahinkoja puustolle, taimikolle, hakatulle puutavaralle ja istutettaville taimille. Puuston osalta korvaus perustuu hakkuuarvon menetykseen, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, puutavaralajisiirtymän ja kohonneiden korjuukustannusten seurauksena.

Toimi näin

  1. Voit hakea korvausta, kun puustoa tai puutavaraa on vahingoittunut vähintään 15 m3 tai taimikkoa on tuhoutunut 0,5 ha niin, että alue on tullut vajaatuottoiseksi ja se joudutaan vahingon vuoksi uudistamaan.
  2. Puunkorjuun voit aloittaa heti kun mahdollista, vaikka vahinkoa ei olisi vielä arvioitu tai vahinkoilmoitusta ei olisi tehty. Nopea puunkorjuu pienentää vahingon määrää, koska puu ei ehdi pilaantua tai kärsiä hyönteis- tai sienitautivahinkoja. Vahinko voidaan usein korvata mittaustodistuksen perusteella.
  3. Tee vahinkoilmoitus verkkopalvelussa tai puhelimitse. LähiTapiola pyytää tarvittaessa arvion vahingon määrästä ensisijaisesti puun ostajalta tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseltä.
  4. Korvauksen määrä riippuu vakuutuksesi turvatasosta, enimmäiskorvausmäärästä sekä omavastuusta. Jos vahinko jää enimmäiskorvausta pienemmäksi, korvataan myrskyn aiheuttama todellinen menetys.

Ota yhteyttä tai ilmoita vahingosta