<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Itä panostaa alueensa elinvoimaan ja ihmisiin

Vakuuttajana luomme vakaata ja turvallista suomalaista yhteiskuntaa. Vastuullisena sijoittajana rakennamme kestävää tulevaisuutta. Paikallisena yhtiönä rakennamme hyvinvoivaa ja elinvoimaista Itä-Suomea.

LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama yhtiö, joka toimii sinua lähellä Pohjois-Karjalassa sekä Ylä- ja Koillis-Savossa. Toteutamme vuosittain lahjoituksia, jotka luovat hyvinvointia ja elinvoimaa toiminta-alueemme ihmisille.

Yhteiskuntavastuurahasto

LähiTapiola Idällä on yhteiskuntavastuurahasto, josta vuosittain lahjoitetaan 100 000 - 200 000 euroa yhdistyksille ja yhteisöille alueellamme. Rahastoon sijoitetaan rahaa yhtiön sijoitustoiminnan tuotoista. Rahaston tarkoituksena on edistää yhtiön toimialueen eli Pohjois-Karjalan sekä Ylä- ja Koillis-Savon hyvinvointia ja elinvoimaisuuttatukemalla alueen järjestöitä ja hankkeita. Lahjoituksista päättää LähiTapiola Idän hallitus. Lahjoituksia ei voi anoa.

" LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama yhtiö ja vahva paikallinen toimija. Tahdomme olla mukana lähiyhteisöjemme arjessa vaikuttamassa elinvoimaan, terveyteen ja hyvinvointiin konkreettisilla teoilla. ”, kommentoi LähiTapiola Idän toimitusjohtaja Ilkka Herva rahaston tarkoitusta.

Vaikuttavia lahjoituksia

LähiTapiola Itä on vuosien varrella lahjoittanut varoja alueellisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi lahjoitukset vapaaehtoiselle pelastuspalvelu Vapepalle, Mieli Ry:lle ja Pohjois-Karjalan syöpälapset Sykkyrä ry:lle, 21 sydäniskurin hankinta yleiseen käyttöön sekä erilaiset koulutuslahjoitukset yliopistolle, ammattikorkeakoululle ja ammattikoululle.

Katso video yhteiskuntavastuuteoistamme täältä .