Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työturvallisuuden huipputiimi

Yrityksessä vallitseva turvallisuuskulttuuri vaikuttaa voimakkaasti todelliseen työturvallisuuden tasoon. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen lähtee johdon ja esimiesten asenteista sekä tahdosta ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Lopulta työturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin meidän kaikkien asia.

Työturvallisuuden kehityspolku

Työturvallisuuskulttuurin kehittymistä voidaan verrata joukkueella toteutettavaan vuorikiipeilyyn ja vuoren huipun eli organisaation vahingottomuuden valloittamiseen.
Muutoksen aikaansaaminen toiminnassa tarvitsee tavoitteen – vuoren huipun. Ilman selkeää julkilausuttua tavoitetta (esim. viidessä vuodessa puolitamme tapaturmiemme määrän, kymmenessä pääsemme nolla tapaturmaa -tilanteeseen) ei sitä todennäköisesti tulla koskaan saavuttamaan. LähiTapiolan vuoren huipulla on vahingottomuus. Mitä se tarkoittaa teidän yrityksessänne? Mikä on teidän tavoitteenne?


Turvallisuuskulttuuri kehittyy ja vahvistuu koko matkan aikana konkreettisten tekojen ja toimintatapojen muutoksen myötä. Työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittyminen vaatii vahvaa perustaa, tietoa ja taitoa, ennen kuin voi lähteä kiipeämään seuraavalle tasolle ja harjoittelemaan uusia toimintatapoja. Kaikkia uusia käytänteitä ei kannata ottaa käyttöön kerralla vaan ensin juurruttaa yksi toimintatapa osaksi arkea, ja vasta sitten jatkaa matkaa ylöspäin.


Vuoren huipulla olevan tavoitteen saavuttaminen lähtee suunnitelman teosta. Millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoite aiotaan saavuttaa? Ensimmäisen vuoden aikana juurrutetaan nämä toimintatavat, seuraavana nämä, jne. Vuorikuvan laatikot sisältävät konkreettisia keinoja, joilla eri toimialojen yritykset ovat päässeet tapaturmien ennaltaehkäisyssä lähelle vuoren huippua. Toimintatapojen järjestys on ohjeellinen, mutta suosittelemme varmistamaan, että listalla ensimmäisinä (1-4) olevat ovat juurtuneet arkeenne mahdollisimman hyvin.