Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous26.1.2024

Yhteismetsä on tuottoisa ja vaivaton metsänomistusmuoto

Moni metsänomistaja painii alkuvuodesta metsäveroilmoituksen täyttämisen kanssa. Yhteismetsään liittyessä ulkoistat paitsi kaikki metsänhoidon toimenpiteet myös veroilmoituksen tekemisen.Lue lisää Yhteismetsästä

Aktiivinen metsänomistaja pitää huolta paitsi oikea-aikaisista hoitotoimenpiteistä, myös metsätalouden harjoittamisen kirjanpidosta ja veroilmoituksista. Pelkästään metsätaloutta harjoittavien metsänomistajien tulee jättää veroilmoitus helmikuun loppuun mennessä. Alkuvuoden aikataulu koskee siis valtaosaa metsänomistajista. Arvonlisäverovelvollisten on metsäveroilmoituksen lisäksi jätettävä arvonlisäveroilmoitus, kun verovuodelta on syntynyt tuloa, vähennyksiä tai muita ilmoitukseen vaikuttavia asioita.

Metsänomistajan verovelvollisuus

Metsänomistajan on tehtävä metsäveroilmoitus aina, kun harjoitetusta metsätaloudesta on koitunut tuloja tai menoja. Ilmoitukseen on kirjattava metsätalouden pääomatuloiksi laskettavat tulot, joihin lukeutuu puun myyntitulot sekä maksetut tuet ja vakuutuskorvaukset. Kaikki metsätalouden menot kannattaa aina ilmoittaa veroilmoituksessa, vaikka tuloja ei olisi samalta verovuodelta lainkaan. Menot vähennetään mahdollisista pääomatuloista tai pääomatulojen puuttuessa alijäämähyvityksenä suoraan veron määrästä. Etenkin etämetsänomistajien matkakulut saattavat nykyisillä polttoainehinnoilla kerääntyä, jolloin vähennyskelpoisuus on hyvä muistaa.

Metsätalouden pääomatuloista metsänomistaja voi vähentää kaikki metsänhoitoon liittyvät kulut. Näihin kuuluvat mm. matkakulut omalle palstalle, metsänhoitokulut kuten taimet ja lannoitteet, laskutetut metsänhoidon työt ja vakuutusmaksut. Arvonlisäverovelvollisena saat menojen alv:n osuuden palautuksena vuosina, jolloin puunmyyntituloja ei ole tullut.

Jotta alkuvuoden veroilmoituksen teko helpottuisi, on edellisen vuoden aikana kerääntyneet kuitit hyvä pitää järjestyksessä. Metsänomistaja on muistiinpanovelvollinen, mutta ei kirjanpitovelvollinen. Kulujen kuitit on siis pidettävä tallessa ja kuluista ja menoista on pidettävä kirjaa, mutta kahdenkertainen kirjanpito ei ole tarpeen.

Veroilmoituksen tekemiseen saa helpotusta palkkaamalla ulkopuolisen tahon avun tai liittymällä yhteismetsään, jolloin kaikki metsänhoitoon liittyvät paperityöt ulkoistetaan yhteismetsän ammattilaisten tehtäväksi.

Metsäveroilmoituksen ja mahdollisten arvonlisäverojen pitää olla perillä ja maksettuna viimeistään 29.2.2024. Tarkat ohjeet metsäveroilmoituksen täyttöön löydät verottajan sivuilta.

Yhteismetsän etuihin kuuluu kevyempi verotus

Verottaja suosii yhteismetsiä alhaisemman verokannan muodossa: yksityisen metsänomistajan puunmyyntitulojen veroprosentti on 30–34 %, kun taas yhteismetsä maksaa verotettavista tuloistaan vain 26,5 %. Alhaisempi verotus näkyy yhteismetsän tuotossa ja osakkaille vuosittain maksettavassa ylijäämän suuruudessa. Ylijäämä on osakkaalle verotonta tuloa. Osakkaana pääset nauttimaan vuotuisista tuotoista ilman huolta kuiteista ja veroilmoituksista.

Vaikka metsätaloudesta ei olisi tuloja lainkaan, kannattaa metsätalouden menot ilmoittaa vuosittain, jolloin ne vähennetään mahdollisesta pääomatuloista tai jos niitä ei ole, alijäämähyvityksenä suoraan veron määrästä. Etämetsänomistajalle voi syntyä esimerkiksi jo pelkästään vähennettävää matkakulua, jos vuosittain käyt hoitamassa metsääsi.

Ohje metsäveroilmoituksen tekemiseen löytyy täältä.

Lue lisää LähiTapiola Yhteismetsästä