Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Metsänarvolaskurin käyttöehdot

Metsänomistaja hyväksyy nämä käyttöehdot jatkamalla metsänarvolaskurin (jäljempänä laskuri) käyttöä.

LähiTapiola tuottaa metsänomistajan käyttöön verkossa toimivan maksuttoman palvelun. Palvelusta metsänomistaja saa suuntaa-antavan arvion metsätilansa arvosta ja puuston määrästä. Arvio perustuu myöhemmin kerrottaviin tietolähteisiin. Laskuri esittää kiinteistötunnuksen avulla metsänomistajan kyseistä metsätilasta sijainnin ja rajat kartalla, pinta-alan, puuston arvon, puulajijakauman, ikärakenteen sekä metsänhoitotoimenpide-ehdotukset ja niiden arvioidut kustannukset viidelle seuraavalle vuodelle. Laskuri kertoo myös suuntaa-antavan odotettavissa olevan Yhteismetsän tuoton sekä vertailutiedon, mikäli metsänomistaja on vastannut profiilikyselyyn. Laskuri ei sisällä tietoa metsätilan omistajasta.

Laskuri perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietolähteisiin ja kiinteistötietojärjestelmään. Nämä listattu tarkemmin myöhemmin.

Laskuri on tarkoitettu metsänomistajan oman metsätilan tietojen tarkasteluun. Metsänomistaja voi välittää laskurin kautta yhteydenottopyynnön LähiTapiolaan. Laskurin yhteydenottopainike vie metsänomistajan lahitapiola.fi sijaitsevalle yhteydenottopyyntölomakkeelle.

Laskurissa ilmoitetaan Yhteismetsän tuotolle käytettävä oletusprosentti. Tämä ei ole lupaus tuotosta vaan Yhteismetsän suuntaa-antava tavoite. Laskurissa ilmoitettu tuotto kuvaa vuosittain maksettavaa ylijäämää, eikä siinä ole huomioitu Yhteismetsäosuuksien mahdollista arvonnousua.

Yhteismetsä on verovelvollinen ja huolehtii verojen maksusta. Yhteismetsän maksama tuotto on osakkaille maksettavaa ylijäämää, ja se on osakkaalle verotonta tuloa. Yhteismetsä jakaa ylijäämää osakkaille vuosittain. Yhteismetsä voi myös päättää olla jakamatta ylijäämää jonain vuonna. Kerrotuissa rahasummissa on huomioitu verotuksen vaikutukset karkealla tasolla.

Laskurissa käytettävät profiilit on tehty LähiTapiolan asiakastutkimuksissa saatujen tietojen perusteella. Profiileille käytettävät tuotto-odotukset perustuvat suuntaa-antaviin yleistyksiin ja oletuksiin siitä, millainen tietyn profiilin metsänhoidollinen kiinnostus, osaaminen ja/tai aktiivisuus on. Mitä kiinnostuneempi ja osaavampi metsäomistaja, sen korkeammaksi tuotto nousee. Nämä tuotto-odotukset ovat viitteellisiä.

Käyttäjän tulee ennen Laskurista saatavien tietojen käyttämistä päätöksenteon ja toimenpiteiden perusteena varmistua lisäksi muilla tavoin tietojen paikkansapitävyydestä ja soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen.

Puustotiedot perustuvat käytettävissä oleviin metsävaratietoihin. Näin ollen esitettäviin tietoihin sisältyy epätarkkuuksia ja virhemahdollisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi epätarkoista tai virheellisistä lähtötiedoista tai tietojen puuttumisesta. Puun hintatieto perustuu julkaistuun tilastotietoon. Palveluun sisältyvä hinta-arvio ei ole LähiTapiolan Yhteismetsään liittymisessä käytettävä arvo. Ennen varsinaista Yhteismetsään liittymistä metsätilanarvo määritetään tarkemmin.

Tarkempien tietojen saamiseksi metsänomistaja voi olla yhteydessä LähiTapiolan Yhteismetsän asiakaspalveluun yhteismetsa@lahitapiola.

Käyttäjällä tulee olla palvelun toimituksen edellyttämät laitteet, tietotekniset ohjelmat ja yhteydet käytössään. Palvelun saatavuudessa voi esiintyä järjestelmäteknisistä syistä käyttö- ja huoltokatkoja tai muita keskeytyksiä.

Käyttäjä vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä kaikilta osin.

Kaikki oikeudet palveluun kuuluvat LähiTapiola-ryhmälle. Metsänomistaja ei ole oikeutettu käyttämään palvelua muuhun kuin omaan metsätalouteen liittyvään tarkoitukseen. Palvelua tai palvelun tietosisältöä ei saa välittää edelleen eikä käyttää osana muuta liiketoimintaa tai tarjottavia palveluja.

LähiTapiola ei vastaa mistään laskuriin sisältyvistä virheistä. LähiTapiola ei myöskään vastaa laskurin käytöstä metsänomistajalle tai ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä sopimuksella ei siirretä LähiTapiolalle vastuuta metsäomistajan metsätalouden harjoittamista ja yritystoimintaa koskevista päätöksistä miltään osin.

LähiTapiola käsittelee laskurin käyttäjien tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja käyttäjistä ei luovuteta ulkopuolisille. Teknistä lokitietoa tallentuu palvelun tuottajalle kehittämistoimenpiteitä ja palvelun käytön sekä seurantaa varten.

Tähän dokumenttiin voi tulla tarkennuksia tai muutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi säädösten, järjestelmien tai toimintatapojemme muutoksista.

Kiinteistön sijainti, rajat ja pinta-ala

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kiinteistötietojärjestelmä.

Puuston tiedot (metsätilan arvo)

Palvelu hyödyntää Metsä ja puut -palvelun (https://metsajapuut.fi) tuottamia automatisoituja metsätila-arvioita tuottoarvon arvonmäärityksessä. Tuottoarvo on yksi käytetyimmistä arviointimenetelmistä, kun kyseessä on pitkän aikavälin sijoittaminen. Tuottoarvo laskee kaikki tulevaisuudessa odotetut tulot ja menot nykyarvona. Metsäarviot perustuvat Suomen Metsäkeskuksen tarjoamaan avoimeen metsävaratietoon Suomen yksityisomisteisista metsistä.

Maakuntakohtaisen puustotiedon (vertailuarvo)

Toteutuneisiin kauppoihin perustuva arvio.

Hoitotoimenpiteiden arvioidut hinnat

Hintoina käytetään LähiTapiolan arviota keskimääräisistä hoitotoimenpiteiden hinnoista Suomessa vuonna 2021. Ilmoitetuissa kustannuksissa on huomioitu yksityiselle metsänomistajalle ensiharvennukseen saatava Kemera-tuki karkealla tasolla.