Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

FATCA

Syftet med FATCA-lagstiftningen är att förhindra kringgående av skatt via utländska företag inom finansbranschen. Läs mer om FATCA-lagstiftning samt om de skyldigheter som den medför.

FATCA

LokalTapiola har lagstadgad skyldighet att samla in uppgifter om skattskyldigheten för sina spar- och placeringskunder. Skyldigheten baserar sig på FATCA-lagstiftningen och avsikten är att förhindra kringgående av skatt via utländska företag inom finansbranschen.

FATCA-lagstiftning i Finland från 1.1.2016


LokalTapiola är skyldig att granska och identifiera om dess privat- och företagskunder har kopplingar till länder som omfattas av FATCA lagstiftning. Därför frågar vi våra spar- och placeringskunder om uppgifter om deras skattskyldighet, vars avsikt är bland annat att utreda kundens skattemässiga hemort. LokalTapiola ska årligen till Finlands skatteförvaltning rapportera de kunder som har förbindelse till något av dessa länder som är med i FATCA-avtalen. Skattemyndigheten i Finland förmedlar uppgifterna vidare till ifrågavarande lands skattemyndighet.

Finland och USA har ingått ett FATCA avtal (Foreign Account Tax Compliance Act) om byte av skatteuppgifter vars förpliktelser har intagits i Finlands lagstiftning våren 2015.

Skyldighet att identifiera amerikanska kunder enligt FATCA började i Finland 1.7.2014 och gäller både privat- och företagskunder.

FATCA utvidgas att även omfatta sk. OECD-FATCA och EU-FATCA vars skyldigheter är en del av Finlands lagstiftning från och med 1.1.2016. Till identifieringsskyldighet och informationsutbyte enligt OECD-FATCA och EU-FATCA har förbundit sig sammanlagt 100 stater och skyldigheten enligt dem att samla uppgifter om kundernas skattskyldighet gäller både privat- och företagskunder.

FATCA avtalen ovan omfattar finansiella institut inklusive värdepappersföretag samt livförsäkringsbolag.

Hur göra om LokalTapiola kontaktar i FATCA ärenden


Om du får ett brev om FATCA från LokalTapiola ber vi dig fylla i och returnera medföljande blankett. Om du inte returnerar blanketten får vi inte de uppgifter som förutsätts i lagen. Detta leder till att ifall vi inte på basis av tillgängliga uppgifter kan utesluta att kunden inte har kopplingar till stater som omfattas av FATCA avtalen, är vi skyldiga att rapportera kundens uppgifter till Finlands skatteförvaltning med det antagande att denne är skattskyldig i en annan stat.


Ta kontakt

Ytterligare information om FATCA finns på mellanbladet ”Frågor och svar”.


Du kan även kontakta LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placerande, tel. 09 453 8500 mån-fre kl. 9-17.

Se även

LokalTapiola kan inte ge juridisk rådgivning om FATCA. Ytterligare information om ärendet finns på:

www.irs.gov/
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
www.fkl.fi
www.vero.fi