Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Bra att veta

Uträtta dina ärenden säkert med oss. Läs vad vi gör för säkerheten och hur du själv kan påverka hur säkert du kan uträtta dina ärenden på webben. Se även samtalspriserna.

Förhandsinformation vid distansförsäljning

På denna sida kan du bekanta dig med förhandsinformation vid distansförsäljning när du köper försäkringar från LokalTapiola.

1. Distansförsäljning av försäkringstjänster

I kapitel 6a i konsumentskyddslagen (38/1978) stadgas om näringsidkarens upplysningsplikt gentemot konsumentkunder när det är fråga om distansförsäljning av försäkringstjänster.

Med distansförsäljning av försäkringstjänster avses utbud av försäkringar till konsumenten genom användning av en sådan distansutbudsmetod som näringsidkaren organiserat, där endast ett eller flera medel för distanskommunikation används för att ingå ett avtal och för den marknadsföring som föregår avtalet.

Med distansutbudsmetod avses ett marknadsförings- eller försäljningssätt som är organiserat så att dess huvudsakliga ändamål kan anses vara ingående av avtal med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Med medel för distanskommunikation avses telefon, post, television, datanät eller något annat medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Denna förhandsinformation om distansförsäljning av försäkringstjänster tillämpas på utbud av försäkringar på försäkringsgivarens webbplats och vid telefonförsäljning.

2. Försäkringsgivare

För skadeförsäkringarnas del är försäkringsgivarna LokalTapiola-gruppens ömsesidiga regionala skadeförsäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag.

För livförsäkringarnas del är försäkringsgivaren LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

LokalTapiola-gruppens ömsesidiga regionala skadeförsäkringsbolag:

 • LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag (0139557-7) Turuntie 8, 24100 Salo
 • LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag (0178281-7) Kauppakatu 5, 60100 Seinäjoki
 • LokalTapiola Itä Ömsesidigt Försäkringsbolag (2246442-0) Riistakatu 11, 74100 Iisalmi
 • LokalTapiola Kaakkois-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0225907-5) Oksasenkatu 1, 53100 Lappeenranta
 • LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag (0210339-6) Kauppakatu 16, 87100 Kajaani
 • LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0208463-1) Asemakatu 4, 40100 Jyväskylä
 • LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0277001-7) Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi
 • LokalTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag (0134859-4) Aleksis Kiven katu 7, 32200 Loimaa
 • LokalTapiola Länsi-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0134099-8) Gallen-Kallelankatu 9 A, 28100 Pori
 • LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag (0205843-3) Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere
 • LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0180953-0) Handelsesplanaden 19-21, 65100 Vasa
 • LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2235550-7) Kirkkokatu 9, 90100 Oulu
 • LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2647339-1) Fredriksgatan 48 A, 00100 Helsingfors
 • LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag (1759597-9) Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio
 • LokalTapiola Savo-Karjala Ömsesidigt Försäkringsbolag (0218612-8) Olavinkatu 53, 57100 Savonlinna
 • LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5) Strandvägen 2A, 21600 Pargas
 • LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag (0224469-0) Biskopsgatan 30, 06100 Borgå
 • LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag (0204067-1) Yliopistonkatu 14 a, 20100 Turku
 • LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag (0282283-3) Saimaankatu 20, 15140 Lahti

Telefonnumren och de noggrannare kontaktuppgifterna till våra regionala försäkringsbolag hittar du här.

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag
FO-nummer: 0211034-2
Norrskensgränden 1
02010 LokalTapiola
Tel. växel: 09 4531

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag
FO-nummer: 0201319-8
Norrskensgränden 1
02010 LOKALTAPIOLA
Tel. växel: 09 4531

Din försäkringsgivare finns antecknad i anbudet du fått och i ditt försäkringsbrev.

3. Offentliga register

De ömsesidiga skadeförsäkringsbolagen som hör till LokalTapiola-gruppen och som verkar som försäkringsgivare har antecknats i följande offentliga register i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) som är Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma tjänst:

 • Handelsregister
 • Skatteförvaltningens basuppgifter
 • Förskottsuppbördsregister
 • Momsskyldighet
 • Arbetsgivarregister
 • Registret över försäkringspremieskattskyldiga

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag som verkar som försäkringsgivare har antecknats i följande offentliga register i företags- och organisationsdatasystemet som är Patent- och registerstyrelsens gemensamma tjänst:

 • Handelsregister
 • Skatteförvaltningens basuppgifter
 • Förskottsuppbördsregister
 • Momsskyldighet
 • Arbetsgivarregister

4. Övervakningsmyndighet

Myndigheten som övervakar försäkringsgivarnas verksamhet:

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon, växel: 09 183 51
kirjaamo(a)finanssivalvonta.fi

5. Produkternas huvudegenskaper

Det huvudsakliga innehållet för respektive försäkring samt försäkringsskyddets omfattning och uppgifterna om de väsentliga begränsningarna hittas i produktfaktan, villkoren och faktabladen för respektive försäkring och är tillgängliga på webbplatsen.

Prisräknaren för försäkringen och grunderna för fastställandet av försäkringspremien samt uppgifterna om betalningen av försäkringen är separat tillgängliga för varje försäkring.

Bekanta dig med olika försäkringar här.

6. Ångerrätt

Bestämmelser om ångerrätt i kapitel 6 a i konsumentskyddslagen tillämpas inte på försäkringar. Om försäkringstagarens rätt att annullera och säga upp ett försäkringsavtal stadgas i lagen om försäkringsavtal.

Enligt lagen om försäkringsavtal har försäkringstagaren rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligen. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsgivaren. Någon uppsägningsrätt finns dock inte, om försäkringsperioden enligt avtalet är kortare än 30 dagar. I en uppsägningssituation uppbärs försäkringspremien för försäkringens giltighetstid.

7. Uppgifter om rättsmedel

Om du är missnöjd med beslutet du fått eller om det finns något som är oklart i ditt försäkringsavtal, kontakta först försäkringsgivaren. Tilläggsuppgifter om grunder och andra faktorer som påverkar ärendet kan du fråga direkt av personen som handlagt ditt ärende, vars kontaktuppgifter finns i beslutet. Vi rättar till vårt beslut, om det visar sig vara felaktigt. Ytterligare information om ditt försäkringsavtal får du genom att ringa kundtjänsten.

Som bilaga till beslutet finns alltid anvisningar för sökande av ändring, där framgår noggrannare hur man kan söka ändring av beslutet. Förfaringssättet för sökande av ändring är olika beroende på försäkringsgren.

Ytterligare information om rättsmedel som kunden har tillgång till får du på vår webbplats. Försäkringsproduktspecifik information om rättsmedel finns också i produktfaktan och villkoren för respektive försäkring.

8. Övriga uppgifter

Denna förhandsinformation vid distansförsäljning har getts enligt lagstiftningen i Finland.

På försäkringsavtalen tillämpas Finlands lag.

Vi betjänar på finska och svenska.