Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Spillolja orsakar risker på gårdar – oljan hör inte hemma i flisvärmecentraler

14.10.2021 - Lant- och skogsbruk

Tiden då det var vanligt att hälla ut spillolja i marken eller att värma upp växthus med den är förbi sedan länge. Spillolja ska alltid återvinnas och det är olagligt att hälla ut den i marken eller att bränna den, säger försäljningsdirektör Jan Wallin på LokalTapiola Österbotten.

På gårdarna uppkommer hundratals liter spillolja varje år och för många kan det vara problematiskt att göra av sig med den. Det är olagligt att bränna spillolja eller att hälla ut den i marken, vattendrag eller avlopp.

- Tyvärr händer det ännu att spillolja hamnar på platser där den inte hör hemma. Enligt min erfarenhet bränner man till exempel fortfarande spillolja i flisvärmecentraler på gårdar. Det borde man absolut inte göra även om det ibland skulle kännas som det lättaste sättet. Vid förbränning av spillolja släpps skadliga kemikalier ut i miljön och brandrisken ökar, säger Wallin.

- Flisvärmecentralerna är inte planerade för förbränning av olja. Då ökar risken för bakbrand eller så kan oljan till exempel droppa ner från rören på golvet. Ibland har man även till och med kopplat bort systemet mot bakbrand, vilket redan i sig är en brandsäkerhetsrisk, säger Wallin.
Man kan beställa hämtning av spillolja av en lokal aktör och om det bara uppkommer en liten mängd spillolja på gården kan den föras till kommunens återvinningsstation, precis som hushållen gör.

Om oljecisternen är i dåligt skick, ersätter försäkringen inte skadan

Vid lagring av brännolja ska man fästa uppmärksamhet på cisternens skick. Även om farmartankarna inte omfattas av granskningsskyldighet, är ändå rekommendationen att man låter en expert granska cisterner som är över tio år gamla. Regelbundna gransknings- och underhållsåtgärder ökar säkerheten vid lagring av flytande bränsle.

- Man ska inte hamstra hem bränsle i gamla oljecisterner eller andra kärl som inte är ämnade för detta och inte är lagenliga bränsleförråd. En cistern som har varit ur bruk eller vars skick man inte annars har kännedom om är en allvarlig miljörisk. Oljan borde endast lagras i cisterner i gott skick, säger Wallin.

Cisternens botten borde inte ligga mot marken eller växtligheten för att ytan på cisternen inte ska rosta utifrån. Lackeringen borde också vara hel.

- Cisternens påfyllningsöppning och tankpistol ska vara låsta och man ska se till att slangarna är i skick och att de är utrustade med hävertskydd, säger Wallin.

Enligt Wallin har man under den senaste tiden fäst allt mera uppmärksamhet på säkerheten för oljecisterner och cisterner har också förnyats i samband med investeringar på gårdarna.

- Ändå inträffar beklagligt många skador där cisternen har börjat läcka på grund av åldern. Om olja rinner ut ur cisternen på grund av att cisternen är i dåligt skick och blivit skör, ersätter försäkringen inte skadan. Den största skadan orsakas jordmånen och om en skada på jordmånen ersätts från sak- eller ansvarsförsäkringen beror på flera olika faktorer. Dessa är vanligtvis mycket dyra skador, säger Wallin.

En avrinningsbassäng rekommenderas

I kommunens miljövårdsbestämmelser kan finnas lokala skyldigheter om placering och granskning av oljecisterner samt om urbruktagning av oljecisterner. På grundvattenområden och i närheten av vattendrag ska cisterner utrustas med en avrinningsbassäng. Man ska komma ihåg att täppa till tömningshålet till en avrinningsbassäng.

- Man ska inte ha cisternen tom, särskilt inte under vintern, eftersom det bildas kondensvatten in i den. Man kan dock inte helt förhindra kondensering, så när cisternen är tom ska man då och då, genom bottenventilen, tappa bort vattnet som samlats inne i cisternen.

- Att ha dubbla fungerande säkerhetssystem i flisvärmecentraler och att endast använda de bränslen som värmecentralerna är planerade för är a och o ur säkerhetssynvinkel. Det är också viktigt att kontinuerligt underhålla och serva anläggningen så den hålls i skick, säger Wallin.

Så här tar du hand om oljan på din gård:

  • Obligatorisk utrustning för farmartankar är typskylt, hävertskydd, luftrör, låsbar påfyllningsöppning och namnet på bränslet samt dess varningsmärke.
  • Rekommendationen är att cisternen ska utrustas med ett skydd för överfyllning, en bränsleslang med låsbar pistol eller med en låsbar pump.
  • Placera cisternen på ett hårt underlag så det är lätt att upptäcka läckage. Skaffa gärna en avrinningsbassäng.
  • Återvinn spilloljan ändamålsenligt, beställ hämtning av spillolja eller för små mängder till återvinning.