Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: LokalTapiola Nyland donerar 160 000 euro till lokala organisationer

4.11.2021 - Livstrygghet

I feststämming fick fyra organisationer ta emot ett kännbart understöd av LokalTapiola Nyland för deras verksamhet. Bland mottagarna fanns flera målgrupper som, under coronatiden drabbats mycket. Dessutom understöddes förebyggande brandsäkerhet för barn och unga.

Total donerade LokalTapiola Nyland en summa på 160 000 euro. Mottagarna är Östra Nylands närståendevårdare och vänner, MIELI rf, Förbundet för mödra- och skyddshem och SPEK Räddningsbranschens centralorganisation i Finland.

Östra Nylands Närståendevårdare och vänner rf verksamhet understöds med 40 000 euro för att arrangera personlig rådgivning och vägledning och stöd i grupp för personer i samma situation.

MIELI ry får ett understöd på 60 000 euro för att ordna en, för allmänheten öppen Förstahjälp i mental hälsa-utbildningsturné i 16 kommuner i Nyland. LokalTapiola Huvudstadsregionen och LokalTapiola Skadeförsäkringsbolag deltog i understödet.

Förbundet för mödra- och skyddshem får 40 000 euro för att ordna läger för baby- och barnfamiljer på förbundets utbildningscenter Sopukka i Västerskog i Sibbo.

SPEK Räddningsbranschens Centralförbund i Finland får 50 000 euro för att utveckla skadeförebyggande utbildningsmaterial gällande brandsäkerhet och säkerhet i hemmet, till 1-2 klassister i lågstadiet, lärare och barnens föräldrar. LokalTapiola Skadeförsäkringsbolag deltog i understödet.

Flera familjers ork tryter

Barnfamiljer och närståendevårdarens ork samt stärkande av mental hälsa har varit en av de saker som lyfts fram i valet av mottagare. ”Coronatiden har berört många och man har måsta anpassa sig till exceptionella tider, men vissa gruppers liv har drabbats extra hårt. Därför vill vi understöda närståendevårdare och barnfamiljer i regionen”, säger LokalTapiola Nylands styrelsemedlem och dispositionsfondens arbetsgrupps ordförande Ritva Pihlaja.

”LokalTapiola Nyland är ett ömsesidigt bolag och ägs av kunderna. Med de här donationerna vill vi stöda verksamheter på vårt verksamhetsområde och stärka välbefinnandet och livstryggheten bland invånarna och våra kunder”, säger LokalTapiola Nylands verkställande direktör Erik Valros.

Tilläggsinformation:
Erik Valros, verkställande direktör, LokalTapiola Nyland, 050-360 3792, erik.valros@lahitapiola.fi

Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi

Ritva Pihlaja, styrelseledamot och ordförande för dispositionsfondens arbetsgrupp, 0400-895 140, ritva.pihlaja@vanhapihlaja.fi