Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Enligt beslutsfattarna i företag är LokalTapiola det lokalaste, personligaste och mest uppskattade bolaget i försäkringsbranschen

23.6.2021 - Arbetsliv

Enligt en undersökning Taloustutkimus gjorde för LokalTapiola på våren 2021 anser beslutsfattarna i företag i Finland att LokalTapiola är det lokalaste, personligaste och mest uppskattade bolaget i försäkringsbranschen och även det bästa bolaget inom branschen vad gäller ansvar.

Enligt en undersökning LokalTapiola lät Taloustutkimus göra på våren 2021 anser beslutsfattarna i företag i Finland att LokalTapiola är nummer ett i sin bransch inom många sektorer. I undersökningen efterfrågades vilka åsikter beslutsfattare i företag som deltar i uppköp eller beslutsfattande som gäller bank-, finans- och försäkringstjänster har om alla aktörer i försäkringsbranschen. Enligt undersökningen anser beslutsfattarna i företagen att LokalTapiola är det mest uppskattade bolaget i branschen; 44 procent av beslutsfattarna anser att LokalTapiola är uppskattat vilket är den största andelen i en jämförelse av alla bolag i branschen.

Bolagen i försäkringsbranschen är mycket kända men i undersökningen svarade över en femtedel av beslutsfattarna (23 %) att LokalTapiola är det första bolaget de kommer att tänka på av försäkringsbolagen. Andelen är den största vad gäller försäkringsbranschen. Särskilt bland mindre företag med under 10 anställda är LokalTapiola känt; hela 53 procent av små företag med under 10 anställda nämner LokalTapiola som det bolag de spontant kommer att tänka på.

– Resultaten är glädjande och visar att vi är på rätt väg även om vi ännu har en lång väg att gå. Vi har ställt ambitiösa mål för hur företagar- och företagskunder upplever oss som samarbetspartner. Vi arbetar passionerat varje dag för att uppnå målen och det är fint att se att beslutsfattarna i företag uppskattar det, säger Veikko Salonen som är direktör för företagskundsaffärsverksamheten vid LokalTapiola.

Bäst vad gäller lokal närvaro och personlighet

Enligt beslutsfattarna i företag som deltog i undersökningen är LokalTapiola det lokalaste och personligaste försäkringsbolaget i branschen. Rentav 50 procent av beslutsfattarna anser att LokalTapiola är lokalt och 40 procent att LokalTapiola är personligt.
Andelarna är 10–20 procent högre än andelarna för de konkurrenter som klarat sig bäst i undersökningen. Även vad gäller ansvar ansågs LokalTapiola vara bäst; hela 42 procent av beslutsfattarna i företag anser att LokalTapiola är ett ansvarsfullt bolag vilket är det bästa resultatet i jämförelsen av försäkringsbolag.

– LokalTapiola finns nära överallt i Finland. Vi erbjuder skydd för ekonomin, människorna och egendomen. Vi tror att kunderna uppskattar att våra experter finns nära och att vi kan på de platser där kunderna är verksamma erbjuda personlig betjäning i ersättningsärenden och för att förutse risker, säger Salonen.

LokalTapiolas regionbolag känner till förhållandena på orten och erbjuder professionella tjänster nära kunderna både till företagare samt små och medelstora företag. Därutöver betjänar LokalTapiola Skadebolag storföretag i hela landet.

– Ändringar i verksamhetsmiljön innebär både utmaningar och möjligheter för företagen. Många saker ses då från en ny synvinkel. Vi måste förstå denna utveckling ännu bättre och kunna erbjuda kunderna lösningar som lämpar sig för deras situation. Vi tror att människorna är företagets viktigaste resurs vilket kommer att framhävas ännu mer i framtiden. Förebyggande av risker och försäkringslösningar som gäller människor samt en effektiv vård av olycksfall och sjukdomar kommer att spela en ännu större roll. Undersökningen bekräftar att vi har gjort rätta saker och vi är tacksamma för responsen samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra tjänster för kundernas bästa, säger Salonen.

På våren 2021 undersökte Taloustutkimus på uppdrag av LokalTapiola vilka åsikter beslutsfattarna i företag har om aktörerna i försäkringsbranschen. I undersökningen efterfrågades vilka åsikter beslutsfattare som deltar i uppköp eller beslutsfattande som gäller bank-, finans- och försäkringstjänster har. Antalet beslutsfattare som deltar i dessa uppköp och som svarat på undersökningen var sammanlagt 628, undersökningens felmarginal är ± 3 % på en konfidensgrad på 95 %. Enkäten i undersökningen gjordes 19.3-22.4.2021.

Tilläggsuppgifter:
Veikko Salonen, direktör för företagsaffärsverksamhet, LokalTapiola, veikko.salonen@lahitapiola.fi, tel. +358 40 826 7764

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring för företag

Försäkringen kompletterar arbetstagarens skydd på fritiden och förbättrar skyddet under arbetstiden.

Läs mer

Företagets livförsäkring

Livförsäkring för företagare och företag vid allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall.

Läs mer

Företagare, trygga din familj och ditt uppehälle

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen samt tryggar uppehället och företagets kontinuitet.

Läs mer