Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Nyland: Avgiftsfri släckargranskning för LokalTapiola Nylands kunder

20.4.2021 - Säkerhet

Släckargranskningskampanjen, Granska på distans börjar 3.5.2021.

Vår uppgift som ett livtrygghetsbolag är att värna om din säkerhet. Därför vill vi erbjuda alla våra kunder, och de som är intresserade av att bli våra kunder, gratis släckargranskning. Under rådande omständigheter kommer vi inte att ordna vår traditionella släckargranskningsturnén, men vi vill ändå ge dig möjligheten att granska dina släckare. I år granskar vi dina släckare på distans och du kan utnyttja din förmån genom att lösa ut en förmånskupong via länken nedan.

Kundförmånen är ikraft ända fram till 4.6.2021

Vår Granska på distans-kampanj fungerar enligt följande: Fyll i dina kontaktuppgifter via länken nedan. Vi skickar dig en förmånskupong per e-post som du sedan ska visa hos granskaren när du låter dem granska dina släckare. Granskaren vet att fakturera oss när du visat honom förmånskupongen.

Till förmånskupongen kommer du här:
http://​www.lyyti.in/sammutintarkastus_2021/se

Våra samarbetspartners:
Lovisa: Öst-Nylands Brandsläckar- o. Serviceaffär Ab, Jorvasvägen 1, 07700 Forsby
Borgå: Sammutinhuolto J. Lankinen Oy, Entrepenörsvägen 10, 06450 Borgå
Esbo: Sammutinhuolto J. Havantola, Varselgränden 2, 02270 Esbo

Granskning av släckare är en av våra samhällsnyttiga gärningar. Med vår verksamhet vill vi uppmuntra säkerhet och trygghet samt förebygga skador. Vi vill att din förstahandsbrandsläckningsutrustning är underhållen och fungerande.

En handbrandsläckare bör granskas varje år om den är utsatt för värmeväxling, fukt, skakning eller köld. I övrigt hinner det till att granska släckaren vartannat år.

Ifall du ännu inte har en släckare kan du köpa en sådan hos våra samarbetspartners.

Kampanjen är ikraft 3.5-4.6.2021

Du kan själv förebygga och hindra många farosituationer.

Här är några tips hur du kan minska risken för bränder:
• Granska att du har en fungerande brandvarnare för varje 60 m2 och i varje våning. En fungerande brandvarnare kan rädda liv och ger dig möjlighet att påbörja förstahandsbrandsläckning.
• Skaffa en handbrandsläckare och brandfilt. Till hemmet rekommenderar vi en 6 kg skum- eller pulversläckare.
• Använd inte defekta elapparater och häng aldrig byk på tork i bastun.
• Lämna inte mat eller lättantändliga saker på köksspisen.
• Lämna inte tvätt-, diskmaskin eller torktumlare utan övervakning då du använder dem.
• Fundera och planera var du bränner ljus, och den sista som lämnar rummet släcker alltid ljuset.
• Förvara tändstickor och tänddon utom räckhåll för barn.
• Rök inte inne. Om du råkar somna med en tänd cigarett kan den antända en brand.
• Använd eldstäder enligt instruktioner. Sota pipor och rökkanaler regelbundet.
• Säkerställ att hemmets utrymningsvägar är i skick. Kontrollera även stegar och eventuella reservstegar.
• Granska brandvarnarens funktion regelbundet
• Se till att brandfilten finns på den plats den bör vara och att handbrandsläckarna är funktionsdugliga och granskade.

• Gör upp en räddningsplan för hemmet och gå igenom den tillsammans med alla familjemedlemmar.ssä niitä säilytetään.