Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Österbotten: LokalTapiola Österbotten donerar 100 000 euro för att främja livskraften inom Österbotten

17.3.2021 - Talous

LokalTapiola Österbotten kommer även år 2021 att donera totalt 100 000 euro till ändamål som gynnar och stärker livskraften i Österbotten. Invånarna i Österbotten kan vara med och påverka vilka allmännyttiga föreningar och samfund som får ta emot donationerna genom att lämna in förslag.

LokalTapiola Österbotten är ett ömsesidigt, lokalt livstrygghetsbolag, vars resultat bland annat används för att främja välmåendet i Österbotten. Årligen flyttas en del av den föregående räkenskapsperiodens eventuella vinst över till en dispositionsfond. Genom donationer ur dispositionsfonden vill LokalTapiola Österbotten konkret vara med och påverka regionens framtid.

- Vi är ett lokalt, österbottniskt företag och därför vill vi också göra gott för det lokala samhället. För oss betyder samhällsansvar att vi aktivt deltar i utvecklingen av det lokala samhälle där vi verkar. Det viktigaste är att de objekt vi stöder är allmännyttiga och gör något gott för det lokala samhällets livskraft. Invånarnas trivsel och välmående ska öka tack vare våra donationer, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

Österbottningarna kan vara med och påverka vilka föreningar och samfund som har chansen att få en donation ur dispositionsfonden genom att lämna in förslag via den här länken senast den 16.4.2021.

- Ekonomiskt stöd är ett sätt för oss på LokalTapiola att förverkliga vårt samhällsansvar. På det här sättet kan vi styra tillgångarna till sådan verksamhet som är viktig och betydelsefull för österbottningarna, säger Haarala.


År 2021 kommer donationerna i första hand att gå till följande ändamål:

1. De frivilliga brandkårernas verksamhet

 • Stödja brandkårsverksamheten för ungdomar för att säkerställa den lokala säkerheten samt den fortsatta FBK-verksamheten. Främja den frivilliga brandkårens verksamhet specifikt för att förbättra säkerheten på glesbefolkade områden i Österbotten.

2. Aktörer som arbetar med natur-, närmiljö- och klimatförändringsfrågor

 • Stödja ett på lokalt plan viktigt miljöprojekt eller en lokal aktör som arbetar för miljön, t.ex. med syfte att minska eller bromsa klimatförändringarna eller för att trygga eller främja naturens mångfald

3. Aktörer som arbetar med proaktivt stöd för mentalt välmående och främjande av psykisk hälsa

 • Stödja sådan verksamhet som arbetar med utmaningar och problem i anknytning till mental ohälsa och missbruksproblem.

År 2020 gjordes en motsvarande donation ur dispositionsfonden och då fördelades beloppet mellan följande mottagare:

 • De fem österbottniska sjöräddningsföreningarna
 • Finlands Röda Kors
 • Österbottens Kriscenter Valo
 • Project Liv
 • Resurscentret Föregångarna
 • Musikcafé After Eight
 • Psykosociala föreningen Contact
 • USM Understödsföreningen för Svenskspråkig Missbrukarvård
 • Wasa Stars